Zoals Israël in Egypte

20-01-2021

Lezen: Exodus 1: 1-14
Er zijn wonderen gebeurd ... en mijn avontuur met jullie vandaag is te laten weten dat onze gebeden worden verhoord en dat God een wonder in petto heeft voor ieder van ons. En hoewel we het op dit moment niet kunnen zien, zal het gebeuren, de timing van God is perfect. God zal doen wat hij zei dat Hij zou doen.

Om te beginnen gaan we naar het verhaal van de Israëlieten in slavernij.
Hoe hielp God de Israëlieten? Hij verrichtte wonderen.
Hij beantwoordde onze gebeden en willigde hun verzoeken in. Maar net als de Israëlieten vergeten we vaak zijn wonderen. Maar dat verandert niets aan de waarheid - God is goed en we kunnen Hem vertrouwen!
Toen de broers voor Farao kwamen, weigerde hij de Israëlieten te laten gaan. In plaats van de situatie te verbeteren, werd de slavernij van de Israëlieten meer onderdrukkend. De Farao eiste van hen dat ze hun eigen stro verzamelden (terwijl dat vroeger aan hen was verstrekt) om toch hetzelfde quotum stenen te produceren.
Omdat ze het lijden onder de wrede Farao niet langer konden verdragen, riepen de Israëlieten het uit tot God. Hij hoorde hen en startte Zijn plan om zijn volk te verlossen van hun slavernij. Laten we deze les van de Israëlieten, het verhaal van hun God, onze God, de God die hun geroep hoorde, herontdekken.
God maakte onderscheid tussen Israël en Egypte. Terwijl al het vee van Egypte stierf, viel zelfs geen één van Israëls vee aan de ziekte. (Ex.9:4)
De Israëlieten waren niet anders dan wij. Ze waren zo onderdrukt en bedroefd in hun geest dat ze niet eens kónden geloven wat Mozes zei dat de Heer voor hen zou doen. Ze konden niet eens naar zijn hoopvolle woorden luisteren.
"Mozes rapporteerde deze [belofte van de Heer] aan de Israëlieten, maar ze luisterden niet naar hem vanwege hun ontmoediging en harde werk." (Ex.6:9)

We leven in een gevallen wereld. Velen lijden aan geestelijke bijziendheid (kortzichtigheid) veroorzaakt door het concentreren op ons eigen lijden en verlies, velen zijn tegenwoordig zo wreed in slavernij en hun geest is zo gebroken dat ze degenen die het goede nieuws van Yeshua (Jezus) prediken niet kunnen horen.
Laten we, terwijl we ons het verhaal van de Israëlieten herinneren, bedenken dat ook wij verlost zijn door het Bloed van Yeshua, het Paaslam. Niet om gewoon weg te lopen en "ons eigen ding te doen". Net als bij de Israëlieten is het doel van onze vrijheid om de levende God te dienen.
"Want Hij heeft ons verlost van de heerschappij van de duisternis en ons gebracht in het koninkrijk van de Zoon die Hij liefheeft, in wie wij verlossing hebben, de vergeving van zonden." (Kol.1:13-14)
Wat toen gold, geldt ook nu.
Als we in het boek Openbaring lezen, zullen veel van de plagen de bewoners van de aarde in de eindtijd opnieuw treffen. Deze gebeurtenissen die in Egypte plaatsvonden, zijn een voorafschaduwing van wat komen gaat - in de laatste dagen op wereldschaal.
'Ik zag nog een teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk, zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden; want in hen is de toorn van God vervuld'. (Op.15:1)
In zijn visioen beschrijft Johannes de zeven laatste plagen op aarde:
Terwijl God de volle schaal van Zijn toorn over de aarde uitstort, verschijnen vreselijke zweren op allen die het merkteken van het beest hebben aangenomen en zijn beeld aanbidden (Op.16: 2). Dan, net als in Egypte, veranderen de wateren in bloed (Op.16: 3-6). Andere plagen bombarderen ook de aarde, zoals duisternis, verzengend vuur en verwoestende hagel.
'Vanuit de lucht vielen enorme hagelstenen, elk met een gewicht van ongeveer honderd pond, op mensen. En ze vervloekten God vanwege de hagelplaag, omdat de plaag zo verschrikkelijk was. " (Op.16:21)

Bij alles moeten we op de Heer vertrouwen, want Hij kan ons van alles verlossen. Het resultaat is dat we Hem kunnen vertrouwen op zijn vergelding en gerechtigheid.
Ik bid dat we er altijd aan mogen denken dat we in de eindtijd leven; en laten we, terwijl we veilig blijven in de zekerheid van ons heilige verbond met Elohim, geduldig het goede nieuws delen en ijverig om genade bidden voor degenen die koppig blijven rebelleren tegen God. Wanneer God een Woord spreekt, zal het worden gedaan zoals Hij heeft gezegd, ondanks hoe de omstandigheden in het natuurlijke verschijnen. En laten we dankbaar zijn.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader in de hemel, Meester van het universum, in het midden van deze omstandigheden stellen we ons vertrouwen op U.
* Dank U voor het Bloed van Jezus Yehsua en voor Zijn offer op Golgotha.
* Dank U Jezus dat Uw Bloed ons losmaakt van de machten van deze wereld. Woorden zijn niet genoeg om U te danken.
*Geef ons de moed om staande te blijven, wetende dat u nooit slaapt of ​​sluimert. Leer ons om alleen op U te vertrouwen.

VOORBEDE VOOR ONS LAND:
* Vader, we bidden voor ons land dat u zo nodig heeft. We vragen waarheid, wijsheid en gerechtigheid voor regeerders en bestuurders.
* Vader onthul ons Uw strategieën hoe wij ons land terug kunnen nemen.
* We bidden voor de kerken, vooral voor onze broeders en zusters die in diepe slaap zijn gevallen, waarbij ze de tijd negeren waarin we leven.
* We bidden voor de tieners en jongeren. Velen lopen met verkeerde gedachten van angst en zinloosheid, zelfs zo diep dat ze zichzelf van het leven willen beroven. Vader breng mensen met wijsheid om hen te helpen.
* Vader we bidden voor de gezinnen, in quarantaine, bescherm hen voor echtscheiding en geweld. Geef nieuwe liefde aan ouders en kinderen voor elkaar. * Laat een roep tot U opstijgen in ons land net als bij het volk Israël in Egypte.

GEBEDSPROJECTEN waarvoor we elke gebedssessie willen bidden:
* Dat we als Esthers onze plek zullen innemen, met de instelling van 'Kom ik om, dan kom ik om'.
* Afgelasten avondklok. Stuur brief of mail aan regering, zie link volgende punt.
* Wetsvoorstel voor 'Super SyRI'.
https://platformburgerrechten.nl/2021/01/11/syri-coalitie-aan-eerste-kamer-super-syri-blauwdruk-voor-meer-toeslagenaffaires/
Schrijf je app/mail/brief aan regering (avondklok)/Eerste Kamer (Syri):
https://www.dropbox.com/s/4xw9v55l9f6qx7j/brief%20aan%20regering.pdf?dl=0
* Nieuwe Kabinet: alléén rechtvaardige regeerders.
* Rotterdam - poort van waarheid en gerechtigheid naar Europa

BIJLAGEN
Even iets liefs ter afwisseling, iets waarin we onze Schepper herkennen:
https://www.dropbox.com/s/yl6habz7fqgsrfu/signal-2021-01-19-124915.mp4?dl=0

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!

https://www.24-7gebed.nl/2020/11/02/elke-dag-onlinegebed-via-zoom/

Maak een gratis website.