Zondag 26 april 2020

24-04-2020

Bedenk de dingen die boven zijn
Lees Fil.4:8: 'Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, alles wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.'

Wie de televisie aanzet of de krant leest en daar a.h.w. 'door de ogen van Jezus' naar kijkt, zal al gauw beamen dat wij mensen de neiging hebben om het tegenovergestelde te 'bedenken' van wat Paulus in de Filippenzenbrief beschrijft.
Hollywood en de muziekindustrie worden steeds brutaler en platter, kranten vermijden soms de waarheid te schrijven, en als mensen 's avonds lekker voor de buis op de bank zakken is het veelal 'corona' wat de klok slaat... Veel mensen worden er angstig of depri van, en toch is het zo dat 'bad news sells'....
Waar halen mensen nog échte blijdschap vandaan - zeker nu we onze huizen moeilijk uit kunnen...? Laten we daarom media, kunst en entertainment (de belangrijkste bronnen van vrijetijdsbesteding) in gebed bij God brengen.

⏰ 10 - 11 uur
Gebedsonderwerp: kunst en entertainment

Gebed 1: een positief geluid
* Bid dat er tijdens deze quarantaineperiode en ook daarna meer films, concerten, programma's etc. uitgezonden gaan worden die mensen in de stand van de hoop, positiviteit en creativiteit gaan zetten!

Gebed 2: een ander geluid...
* Bid dat mensen behoefte gaan krijgen aan andere beelden en geluiden: dat zuiverheid, schoonheid, rechtvaardigheid, en waarheid weer een comeback gaan maken in onze entertainment.
Bid dit voor films, de muziek, de kunsten (bijv. dans, toneel, beeldende en schilderkunst) en sport.

Gebed 3: kunstenaars
* Bid voor de mensen uit de kunst en entertainment sector, vaak ZZP'ers die van een kleine beurs moeten rondkomen. Bid dat ze creatieve nieuwe manieren vinden om hun talenten om te zetten in inkomsten. Bid ook voor de gezinnen die ze moeten onderhouden.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

⏰ 14 - 15 uur
Gebedsonderwerp: media en waarheid

Gebed 1: achtergrond van COVID-19
* Steeds meer wordt duidelijk dat China informatie heeft achtergehouden over COVID-19, en dat er ook schimmigheden zijn rond het vaccin en de monitor-app. Bid dat wat verborgen is in het licht zal worden gebracht. Bid dat moedige, kritische journalisten en onderzoekers de onderste steen boven weten te halen.
* Bid ook om bescherming voor hen die de waarheid durven schrijven.

Gebed 2: vrijheid van meningsuiting
* Bid dat in de televisie- en krantenwereld zaken zoals activisme, propaganda en belangenverstrengeling aan het licht zullen komen, en er weer een meer divers geluid te horen zal zijn in de media.
* Bid dat er andere directeuren en hoofdredacteuren worden aangesteld die met hart en ziel de waarheid willen dienen.
* Bid dat zenderdirecteuren en social media platforms ook de conservatievere en meer kritische stemmen in de maatschappij ruimte geven om hun ideeën te delen.

Gebed 3: opleidingen voor journalistiek
* Bid dat in de opleiding journalistiek er weer meer nadruk zal worden gelegd op het doen van 'ouderwets' gedegen onderzoek, het beschrijven van 'kale feiten' en een ongekleurde berichtgeving.

Maak een gratis website.