Presence Tholen


Donderdag 22 september deed het Presence koor Tholen aan. Een avond vol van verbinding, eenheid en profetisch gebed voor ons eiland.

In deze bijzondere tijd mogen wij de verwachting van Christus terugzien in de nog niet vervulde feesten: Het bazuinenfeest, grote verzoendag en het loofhuttenfeest.

Geweldig dat op deze feestelijke avond de sjofar werd geblazen over Tholen.

Kom en zie hoe Tholen een getuige mocht zijn van de Messias die spoedig komt!

Maak een gratis website.