SING IN - OUD VOSSEMEER

De helende aanraking van Jezus

Zondag ??? 18.30 uur

Hervormde kerk - Oud Vossemeer

De Laatste sing-in was 2 augustus 2020

Liturgie Sing-In: 

Samenstelling muziekgroep: 

Orgel/keyboard: Sam Everaers 

Trompet: Coen Everaers 

Drums: Jan Everaers 

Gitaar: Anneke Polderman 

Zang: Marlies Krijger, Jantine Pollie, Erik Troost Opening 

Zingen: Met open armen (Hemelhoog 707) 

1. Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen. 

2. Kom, als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig, hier is rust. Kom, met je wanhoop en verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien. Met open armen word je ontvangen. Refrein: Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis. Welkom, welkom thuis. 

3. Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd. Kom maar, als niemand je verstaat. Hier is een plek voor jouw verhaal. Met open armen word je ontvangen. 

Refrein (2x) 

Zingen: Kom o bron van zegeningen 

1. Kom o bron van zegeningen, geef een nieuw lied in mijn hart. Vol van dank, niet te bedwingen, voor genade ongedacht. Geef mij woorden om te zingen met de eng'len rond uw troon, want uw naam blijft mij omringen en verlost mij van de dood. 

2. Ik mag zijn in uw nabijheid door uw offer aan het kruis. En uw liefde geeft mij vrijheid om te wonen in uw huis. Jezus zocht mij toen ik dwaalde, op mijn eigen wegen liep, en Hij kocht mij door genade met zijn bloed dat redding biedt. Refrein: Kom, o bron, kom, o God.) Kom geliefde vredevorst.) 2x Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt:) Kom, o bron van zegening.) 

3. Nooit kan ik mijn schuld vergoeden, 't is genade onverdiend. Laat uw goedheid mij behoeden, wees mijn altijd trouwe vriend. Zonder U ben ik verloren, zie ik zelf geen toekomst meer. Laat mijn hart U toebehoren tot ik U ontmoet o Heer. 

Refrein 

Bijbellezing: Leviticus 13 vers 45-56 en Marcus 1 vers 34-45 

Zingen: Heerlijk is uw naam (Op Toonhoogte 316) 

1. Heerlijk is uw naam Heerlijk is uw naam hoog verheven en vol van kracht, heerlijk is uw naam Jezus, Jezus, heerlijk is uw naam 

2. Heilig Lam van God Heilig Lam van God dat de zonden der wereld droeg heilig is uw naam Jezus, Jezus, heilig is uw naam 

3. Waardig bent u, Heer Waardig bent u, Heer alle macht en heerlijkheid alle lof en eer Jezus, Jezus, waardig bent U, Heer 

Zingen: Glorie aan het Lam (Op Toonhoogte 307) 

1. Glorie, glorie, glorie aan het Lam. Glorie, glorie, glorie aan het Lam. Refrein: Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer, het Lam op zijne troon. En onze stem verheffen wij tot Hem, het Lam op zijne troon. 

2. Heilig, heilig, heilig is het Lam. Heilig, heilig, heilig is het Lam. Refrein 

3. Waardig, waardig, waardig is het Lam. Waardig, waardig, waardig is het Lam. Refrein Glorie, glorie, glorie aan het Lam. Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 

Meditatie Meditatief orgelspel 

Gebed 

Zingen: Jezus alleen (Op Toonhoogte 199) 

1. Jezus alleen, ik bouw op Hem Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem, Dwars door het duister van de nacht. Zijn woord van liefde dat mij sust Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! Mijn vaste grond, mijn fundament; Dankzij zijn liefde leef ik nu. 

2. Jezus alleen werd mens als wij; Klein als een kind, in kwetsbaarheid. Oneindig veel hield Hij van mij, Leed om mijn ongerechtigheid. En door zijn offer werd ik vrij, Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, Ontnam de dood zijn heerschappij; Dankzij zijn sterven leef ik nu. 

3. Daar in het graf, in dood gehuld, Leek al zijn macht tenietgedaan. Maar, o die dag, dat werd vervuld: Jezus, de Heer is opgestaan! Sinds Hij verrees in heerlijkheid, Ben ik van vloek en schuld bevrijd Ik leef in Hem en Hij in mij; Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

4. Geen levensangst, geen stervensnood; Dat is de kracht, waar ik in sta. Van eerste stap tot aan de dood Leidt Hij de weg waarop ik ga. Geen duivels plan of aards bestaan Kan mij ooit roven uit zijn hand. Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; In die verwachting houd ik stand. In Hem alleen, in Hem alleen! 

Afsluiting 

Zingen: Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Op Toonhoogte 167) 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan Zegen mij in alles, wat u van mij verlangt O God zegen mij, alle dagen lang Vader maak mij tot een zegen Ga mij niet voorbij Regen op mij met uw geest Heer Jezus kom tot mij Als de bron van leven Die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin u zelf steeds mooier word voor mij Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen onder ander tot zegen te zijn O God zegen ons, tot in eeuwigheid Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hard vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin u zelf tot bron van zegen zijn Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf van bron tot zegen zijn. 

Muzikale afsluiting: Breng ons samen (Sela)

Maak een gratis website.