WAKKERE AGENDA NEDERLAND

Agenda Wakkere kerk, Issachar en 24-7 gebed:

  • Zaterdag 9 december Issachar lezingen. Thema: 'De wederkomst van Christus: let's talk about it!' Sprekers: Esther Noordermeer & Hans Huijzer
    Opgave: https://issacharlezingen.nl/contact/

Kom en zie Tholen maakt deel uit van het netwerk van Wakkere kerk Nederland. Het doel van dit platform is dat wij elkaar lokaal weten te vinden in huisgroepen.

Het is de kerk in onszelf die elke lockdown en elke 'great reset' overleeft, omdat onze Heer een 'Great escape' heeft aangekondigd.

Samen met jou willen wij bouwen aan een netwerk wat de komende stormen zal doorstaan, omdat het gefundeerd is op de Rots.
'En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich

op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.' Matt.7: 25


Gods zegen WK-team Zeeland en Noord Brabant

Maak een gratis website.