Wakkere kerk-dag
9 september 2023 i.s.m. Issachar lezingen


Na de WK-dag ben je welkom op camping de Haerhagen. Adrie en Corina ontvangen je daar. Op de zondag wordt er om 10.00 uur afgesloten met een dienst en lunch. Heb je geen tent of caravan, dan is in overleg een tent te leen of safaritent te huur

Voor camping arrangement zelf opgeven bij Adrie of Corina: https://www.dehaerhagen.nl/reserveren-contact/

Beste Wakkere en waakzame christen,

Op 9 september a.s. organiseren wij als kernteam Wakkere Kerk een dag met als doel onze alertheid en waakzaamheid op te frissen. Dit doen we samen met Issachar Lezingen

Het programma is voor alle wakkere en waakzame christenen verbonden aan Wakkere Kerk, HoopopHoop, 24-7 gebed of andere bewegingen die onder de naam van Jezus Christus verbonden willen zijn.

Spreker is Tom de Nooijer, in 2018 jongste gemeenteraadslid ooit in de gemeente waar wij deze dag organiseren, Oldebroek.

Alle ontwikkelingen in onze politiek en samenleving lijken in een versnelling te komen. Er vindt een acceleratie plaats op allerlei gebieden die zijn weerga niet kent.

Sommige steden in Europa staan letterlijk in brand.

De WHO staat klaar om wereldwijd de regie te nemen bij de volgende pandemie.

De 'Central Bank Digital Currency', oftewel de digitale euro, gaat ons huidige betaalsysteem vervangen. Het merkteken van het beest komt dichterbij.

Hoe lang kan jij nog kopen of verkopen? Wat mag het geloof jou kosten? Hoe ver ga jij in het beschermen van je vrouw en kinderen? Pak je geestelijke wapens op of fysieke wapens?

Als kernteam van Wakkere Kerk zien wij een noodzaak en verantwoordelijkheid om een 'wachtersfunctie' te blijven vervullen waarbij wij ons de vraag blijven stellen: 'Wat zou U doen Heer Jezus?

Daarom organiseren wij deze Wakkerekerk-dag.
Deze dag wordt gehouden bij:
Luctor et Emergo, Mheneweg Noord 1b Oldebroek

Aanmelden: kernteam@tutanota.com
De entree voor de hele dag is gratis. Inclusief lunch
Om de kosten te dekken voor zaalhuur, lunch en spreker houden wij een collecte.
Voel je vrij om deze email te verspreiden in jouw (wakkere) kring, groep, gemeenschap)


Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 uur inloop

10.00 uur zingen

10.30 uur Wakkere Kerk 2023 interactief

11.30 uur gebed

12.00 uur lunch en ontmoeting

13.00 uur zingen

13.30 uur Tom de Nooijer, rol politiek

15.30 uur afronding en gebed

16.00 uur ontmoeting

17.00 uur einde

Wij hopen na deze dag op:

  • Verdieping in onze wandel met Jezus

  • Hernieuwde alertheid en waakzaamheid t.a.v. de tijd waarin wij leven

  • Meer contact op regionaal en lokaal niveau van contactpersonen/huisgroepleiders

  • Aanbieden van meer actuele (wakkere) spreekbeurten

  • Uitbreiding van het netwerk van Wakkerekerk-groepen

  • Elke provincie een provincieleider

  • Versterking van ons kernteam

Als kernteam hopen wij echt dat jij gaat komen. Samen met jullie willen wij bouwen aan een huis/netwerk wat de komende stormen zal doorstaan, omdat het gefundeerd is op de Rots.

'En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.' Matt.7: 25

Marieke, Annet en Willem


Maak een gratis website.