Wekelijkse overdenking

Vers 1: 'Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en al de koningen van de Kanaänieten aan de zee hoorden dat de HEERE het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart wegsmolt van angst, en...

Het is tijd geworden om een daadkrachtige keuze te maken. We kunnen niet meer doorleven zoals we hebben gedaan. God brengt alles terug tot de essentie van het leven.
Het woord essentie is afgeleid van het latijnse woord essentia. Esse betekent 'zijn', 'het wezen'. Essentieel is 'tot het diepste wezen van iets behorend'.
Als christen kunnen we stellen...

Hoe word je een overwinnaar?
'kies voor u heden wie u zult dienen'
Lees Lukas 21 en 22

'Waarom zoeken jullie Hem bij de doden? Hij leeft! Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgestaan.' Lukas 24: 5-6
Pesach 2022 valt dit jaar in Israël van vrijdag 15 april (zonsondergang) t/m 22 april. Ook wel genoemd het feest van de ongezuurde broden. Oorspronkelijk wordt hier de verlossing vanuit Egypte gevierd. Dit jaar is een overlap...

Maak een gratis website.