Wekelijkse overdenking

De kerntekst van vandaag is één van de 'Ik-ben uitspraken' van Jezus:
'Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.'
Zijn 11 discipelen begrepen dit gelijk, want één van de ranken bleek nooit met de wijnstok verbonden te zijn geweest....

In Psalm 100 vers 4 lezen we: 'Treedt zijn poorten met dankzegging binnen, Zijn voorhoven met jubelzang, Brengt Hem glorie, en zegent zijn Naam.
Vers 5 laat ons zien dat er 3 redenen zijn om de Heer voortdurend te danken: 'Want Jahweh is goed, Zijn genade duurt eeuwig, Zijn trouw van geslacht tot geslacht!'

Koning Josafat maakte deel uit van een minderheid, Juda, terwijl Achab op de troon zat in Israël. Een Koning waarvan wordt gezegd: 'dat hij de Here, de God van Israël, meer krenkte dan alle koningen van Israël die vóór hem geweest waren.' 1 Kon.18: 33

'Het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.' Ef.4: 16

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Vier keer per dag kun je per internet meebidden voor ons land:
08:00u, 09:00u, 13:00u en 21.00u.
Zaterdag en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!
Dit is onze Jitsi-link:
https://24uurgebed.nl/samenbidden

Maak een gratis website.