Wekelijkse overdenking

'De knechten zeiden tegen hem: "Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?" Hij antwoordde: "Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 'Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het....

Tijdens het gebed op vrijdag ging het over het verschil tussen 'hart' en 'hard'. Dit met betrekking op hartgesteldheid met betrekking tot verdeeldheid in christelijke gemeenschappen in deze tijd.
Mijn oog viel op deze Bijbeltekst: 'Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard' Joh.12:40
Jezus herinnert Zijn discipelen aan een tekst van Jesaja....

Deze week vroeg ik de Heer naar onontdekte geheimenissen uit Zijn Woord. Geheimenissen die betrekking hebben op de tijd waarin wij leven. Ik werd krachtig bepaald bij een man genaamd Jehu en vroeg de Heer: 'Moet er een Jehu-generatie opstaan?'

Ik ben diep getroffen door de gebedsbrief die onlangs werd rondgestuurd m.b.t. satanisch ritueel misbruik. Nooit heb ik geweten dat deze rituelen al een week voor Halloween beginnen. Het gruwelijke karakter had ik wel vermoed, maar nu de agenda per dag werd uitgelegd was mijn schreeuw naar God: 'Dit moet tot een eind komen!

In de vorige overdenking lazen we over de leer van Bileam. Een leer verbonden met ongehoorzaamheid aan God en Zijn aangesteld gezag, onreinheid door vermenging met heidenvolken en rebellie.
In één adem wordt in Openbaring 2 de leer van Bileam(Openbaring 2: 14) en die van de Nikolaïeten(vers 15) genoemd:
'Zo hebt u er ook die zich houden aan...

'Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen.' Judas 1: 11
Judas waarschuwt hier tegen dwaalleraars die binnensluipen.

Maak een gratis website.