Wekelijkse overdenking

Wanneer oordelen?
Deel 1: Iets achterhouden
Lees Handelingen 5: 1-11

Het thema oordelen komt steeds maar weer terug in de groepen waarin wij ons bewegen. Sinds 'corona' is oordeel een bron van verwarring en verdeling. Tegelijkertijd wil God scheiding brengen tussen licht en duisternis. Misschien moeten wij ons de vraag stellen: 'Wanneer moeten wij...

Waarom is de kerk krachteloos, deel 5
Blinden zullen zien, geestelijke blindheid
Lees Handelingen 9: 10-22

'En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!' Matt.3:17
Direct na Zijn doop gaat Jezus 40 dagen bidden en vasten in de woestijn. Dit is de start van Zijn bediening.
Dat weten wij door de tekst in vers 17: 'Van toen af begon Jezus te prediken en...

Waken

23-04-2023

Er is een opvallende overeenkomst van wat Jezus zegt tot Sardes en wat Paulus zegt tot de Tessalonicenzen. (1 Tes.5)
Echter de mensen in Sardes worden krachtig gewaarschuwd en de Tessalonicenzen worden bemoedigd en geprezen om hun geloof wat gepaard gaat met waakzaamheid. De gemeente van Thessalonica werd vervolgt en onderdrukt. 2 Tes.1:4
Er wordt in...

'Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.' Matt.7:13-14
Is het de dood die heerst of het leven?...

Maak een gratis website.