Wekelijkse overdenking

'Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag.
Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,
want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.' Hebreeën 4: 8-10

'Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt....

Lees Genesis 33
Jakob(=hielenlichter) heeft net zijn gevecht met God gehad en een nieuwe naam ontvangen, Israël, strijder met God. In Pniël heeft hij het aangezicht van God gezien. Vanaf dat moment gaat hij mank aan zijn heup. Dit is noodzakelijk voor hem om vanaf dit moment door te leven in Gods tempo.

Vorige keer hebben we gekeken naar bekering, de enige weg tot waarachtig geloof.
De definitie van geloof vinden we in Hebreeën 11:1: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Maak een gratis website.