WILLEM HOOGENRAAD

Mijn genade is u genoeg. Meer als de genade van God die Zijn zoon Jezus gaf heb ik niet nodig. En wat  is dat een spanningsveld in mijn leven.
Mijn leven lang beroepsmilitair geweest. Nu als zendeling voor de Krijgsmacht kom ik nog wekelijks in kazernes voor evangelisatie, pastoraat of het bijwonen van een gebedskring.
Mijn hart gaat uit naar deze kleine kringen. Hier is geborgenheid, hier ontstaan relaties, hier worden mensen geholpen die nog te kampen hebben met de gevolgen van een uitzending of iets anders.
Ik dank God dat Hij mij deze taak heeft gegeven en dat ik in Zijn kracht mag uitgaan en mij niet schuldig hoeft te voelen als ik weer eens iets op eigen kracht heb gedaan, maar dit gewoon weer in alle nederigheid aan Zijn voeten bij het kruis mag brengen.