Locatie Stevinweg 2, Tholen

Aanbiddingsdienst 
 zaterdag 6 juli

Thema: 'Be still and know that I am God' Psalm 46:11
Zaterdag 6 juli ben je weer van harte uitgenodigd voor onze aanbiddingsdienst. 

Toegang voor deze aanbiddingsdienst is gratis.

10.30 inloop 

11.00 uur start de dienst 

12.30 uur is de dienst afgelopen en is er ruimte voor gebed, gesprek of gewoon gezellig samen zijn.

13.00 uur mag je aansluiten bij de lunch

Wij zijn een interkerkelijke huisgemeenschap.  Samen met de Here Jezus willen wij bouwen aan een huis wat de komende stormen kan doorstaan, omdat het gefundeerd is op de Rots: 'En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.'

Elke eerste sabbat van de maand is er een heerlijke aanbiddingsdienst. Inloop vanaf 10.30 met koffie, thee en iets lekkers.

Wij willen, samen met jou, de nieuwe wijn zijn, die men in nieuwe zakken doet. Wij focussen niet op de onrechtvaardigheid van de wereld, maar juist op de rechtvaardigheid van God en hebben vertrouwen in het volbrachte werk aan het kruis.

Onze diensten krijgen vorm binnen het kader van 1 Cor.14:26: 'Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.'

Kom met verwachting!  Geen verwachting van mensen, maar van Jezus Christus.

KOM EN ZIE JEZUS

U troont op de lofzangen van Israƫl, Psalm 22 vers 4

Maak een gratis website.