Wakkere kerk dag voor Zeeland en Noord Brabant zaterdag 4 november met Jaap Dieleman

Thema: de waarheid over de leugen      -     Adres: Stevinweg 2 Tholen

  • Toegang voor deze Wakkere kerkdag is gratis.
  • Er zal wel een collecte worden gehouden.
  • POTLUCKMAALTIJD: Als iedereen iets lekkers meeneemt, dan is er voldoende voor iedereen.
  • Soep, koffie, koek, thee en limonade is er al.

Programma:

09.30 uur inloop met koffie, thee en iets lekkers

10.00 uur welkom en aanbidding

10.30 uur Jaap Dieleman

11.30 uur Lied Collecte en Maaltijd van de Heer

11.45 uur Gebed in groepen

12.00 uur Lunch en ontmoeting

13.00 uur aanbidding

13.30 uur Abba Child Care + collecte

13.45 Jaap Dieleman

14.30 uur Pauze

15.00 uur Q&A

15.30 uur Afsluitende liederen

15.45 uur Ontmoeting

17.00 uur Einde

Wij zijn een wakkere en waakzame gemeenschap en hebben het op ons hart om bruggen te bouwen tussen huisgemeenten in Zeeland en Brabant.

Samen met jou willen wij bouwen aan een netwerk wat de komende stormen zal doorstaan, omdat het gefundeerd is op de Rots.
'En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.' Matt.7: 25

Elke eerste zaterdag van de maand een heerlijke aanbiddingsdienst met inloop vanaf 12.30 met koffie, thee, limonade en iets lekkers.Wakker of waakzaam is een oproep van God. Speciaal voor een tijd als deze. Wij focussen niet op de onrechtvaardigheid van de wereld, maar juist op de rechtvaardigheid van God en hebben vertrouwen in het volbrachte werk aan het kruis.

Onze diensten krijgen vorm binnen het kader van 1 Cor.14:26:
'Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.'
Er worden geen monologen gehouden, er is vrijheid en veiligheid en de orde wordt bewaakt. Oftewel, jij draagt iets bij! Dat kan een getuigenis zijn, een woord van kennis, een profetie, bekering van zonden, mensen ontvangen genezing, mensen worden bevrijd of ontvangen heling van diepe pijnen uit het verleden.
Het is altijd spannend hoe de Heilige Geest ons leidt.
Kom met verwachting! Geen verwachting in mensen, maar in Jezus Christus.

KOM EN ZIE JEZUS

U troont op de lofzangen van Israƫl, Psalm 22 vers 4

Maak een gratis website.