Aanbiddingsdienst Tholen

Zaterdag 1 oktober Tholen 10.00 - 12.00 uur
Adres: Stevinweg 2 Tholen
U troont op de lofzangen van Israël, Psalm 22 vers 4

Deze keer in het thema: Nederland keert terug naar God

Elke eerste zaterdag van de maand een heerlijke aanbiddingsdienst met in en uitloop vanaf 09.30 tot circa 13.00 uur met koffie, thee, limonade en wat lekkers.
Wakker of waakzaam is een oproep van God. Speciaal voor een tijd als deze. Wij focussen niet op de onrechtvaardigheid van de wereld, maar juist op de rechtvaardigheid van God en hebben vertrouwen in het volbrachte werk aan het kruis.

.


Maak een gratis website.