Aanbiddingsdienst 
 zaterdag 2 maart 

Thema: Komt nu Zijn poorten met dankzegging binnen   -  Adres: Stevinweg 2 Tholen

  • Toegang voor deze aanbiddingsdienst is gratis.
  • Er wordt een collecte gehouden t.b.v. evangelisatie en zending.
  • 12.00 uur mag je mee eten - verzoek: neem iets lekkers mee! (Soep en brood is er al)
  • 12.30 inloop voor de dienst met koffie, thee, limonade en iets lekkers
  • 13.00 uur start de dienst
  • Rond 15.00 uur is de dienst afgelopen en is er ruimte voor gebed, gesprek of gewoon gezellig samen zijn

Wij zijn een interkerkelijke beweging en hebben het op ons hart om bruggen te bouwen tussen christenen op Tholen (Zeeland en West-Brabant)Samen met jou willen wij bouwen aan een netwerk wat de komende stormen kan doorstaan, omdat het gefundeerd is op de Rots: 'En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.'

Elke eerste zaterdag van de maand een heerlijke aanbiddingsdienst met inloop vanaf 12.30 met koffie, thee, limonade en iets lekkers.Wij willen de nieuwe wijn zijn, die men in nieuwe zakken doet. Wij focussen niet op de onrechtvaardigheid van de wereld, maar juist op de rechtvaardigheid van God en hebben vertrouwen in het volbrachte werk aan het kruis.


Onze diensten krijgen vorm binnen het kader van 1 Cor.14:26: 'Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.'

Kom met verwachting!  Geen verwachting van mensen, maar van Jezus Christus.

KOM EN ZIE JEZUS

U troont op de lofzangen van Israƫl, Psalm 22 vers 4

Maak een gratis website.