Aanbiddingsdienst Tholen

Zaterdag 4 februari, 13.00 - 15.30 uur. Thema: 'Dankbaarheid'
Adres: Stevinweg 2 Tholen

 'Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.'
 ‭‭1 Thessalonicenzen‬ ‭5‬:‭16‬-‭18‬ ‭HSV‬‬

In aanbidding gaan we met elkaar dit Woord onderzoeken. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan naar onze maandelijkse viering op zaterdag 4 februari .

Wij zijn een wakkere en waakzame gemeenschap en hebben het op ons hart om muren te bouwen tussen huisgemeenten in Zeeland en Brabant.

Elke eerste zaterdag van de maand een heerlijke aanbiddingsdienst met in en uitloop vanaf 12.30 tot circa 16.30 uur met koffie, thee, limonade. 
Wakker of waakzaam is een oproep van God. Speciaal voor een tijd als deze. Wij focussen niet op de onrechtvaardigheid van de wereld, maar juist op de rechtvaardigheid van God en hebben vertrouwen in het volbrachte werk aan het kruis.

.U troont op de lofzangen van Israël, Psalm 22 vers 4


Maak een gratis website.