Aanbiddingsdienst Tholen

Zaterdag 5 februari Tholen 13.00 - 16.00 uur

Voor meer informatie en het bestellen van tickets klik op de link:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-aanbiddingsdienst-tholen-153192893067

U troont op de lofzangen van Israël, Psalm 22 vers 4


Een heerlijke aanbiddingsdienst.
Elke eerste zaterdag van de maand.
De dienst wordt begeleid door 3 muzikanten.
Buiten de lofprijs en aanbidding is er koffie, thee, fris en iets lekkers.
Tijdens de dienst en na de dienst is er de mogelijkheid om bij één van de gebed-teams gebed te ontvangen.
Wij geloven als God Zijn troon bouwt wondertekenen ons volgen. Marcus 16: 17
Ons geloof en onze visie voor deze tijd is dat de verdrukking op gelovigen toe zal nemen. Dat juist kleine groepen levensvatbaar zijn door intimiteit en zorg voor elkaar. Dat binnen deze kleine groepen discipelschap-relaties ontstaan. Dat er periodieke vieringen zijn zoals deze die niet aan kerk of denominatie verbonden zijn en waar het Koninkrijk van God met kracht zal doorbreken. 
Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. 1 Kor.4:20


Heb je nog vragen bel of email.

Gods zegen,

Willem, Peter, Jasper, Rebecca, Roos en Rick

0641667927

komenzietholen@gmail.com

Voor meer informatie en het bestellen van tickets voor zaterdag 5 februari klik op de link:

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-aanbiddingsdienst-tholen-153192893067

Maak een gratis website.