Aanbiddingsdienst voor huisgroepen in Zeeland en Brabant

Zaterdag 3 juni, 13.00 - 15.30 uur.  

Adres: Stevinweg 2 Tholen

Thema: Geestelijke fitheid
Kerntekst: Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. 
2 Tim.4:7

Ben jij geestelijk fit?
Ben jij geestelijk krachtig?
Heb je geestelijk onderscheidingsvermogen?
Zie je als iets uit een andere bron komt?
Ervaar jij strijd in je leven?
Strijd je de goede strijd?
Heb je het geloof behouden?

Met elkaar gaan we dit Woord onderzoeken. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan naar onze maandelijkse viering op zaterdag 3 juni.

Wij zijn een wakkere en waakzame gemeenschap en hebben het op ons hart om bruggen te bouwen tussen huisgemeenten in Zeeland en Brabant.

Elke eerste zaterdag van de maand een heerlijke aanbiddingsdienst met inloop vanaf 12.30 met koffie, thee, limonade en iets lekkers.Wakker of waakzaam is een oproep van God. Speciaal voor een tijd als deze. Wij focussen niet op de onrechtvaardigheid van de wereld, maar juist op de rechtvaardigheid van God en hebben vertrouwen in het volbrachte werk aan het kruis.

Onze diensten krijgen vorm binnen het kader van 1 Cor.14:26: 
'Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.' 
Er worden geen monologen gehouden, er is vrijheid en veiligheid en de orde wordt bewaakt. Oftewel, jij draagt iets bij! Dat kan een getuigenis zijn, een woord van kennis, een profetie, bekering van zonden, mensen ontvangen genezing, mensen worden bevrijd of ontvangen heling van diepe pijnen uit het verleden.
Het is altijd spannend hoe de Heilige Geest ons leidt.
Kom met verwachting! Geen verwachting in mensen, maar in Jezus Christus.

KOM EN ZIE JEZUS

                           U troont op de lofzangen van IsraĆ«l, Psalm 22 vers 4

Maak een gratis website.