Blijf op je post

24-12-2022

Het is kerst 2010. Ik bevind mij op Kamp Holland in Tarin Kowt, Afghanistan. Deze hele week was een gedeelte van mijn peloton Quick Reaction Force, QRF. Omdat ik commandant ben van de QRF heb ik middels een portofoon direct contact met de Commandopost, CP. De avond ervoor, kerstavond, waren we samengekomen met de ontmoetingskring om 20.00 uur. Dit is inmiddels een dagelijks ritueel. Het is een mooie groep mensen. Ik kan er niet altijd bij zijn vanwege patrouilles, maar we hebben een krachtige kerngroep bestaande uit Jaco, Lesley, Bram en nog wat militairen uit alle legeronderdelen. Deze avond hebben we weer gebeden voor bescherming voor alle militairen die op dat moment de poort uit waren en zich ergens in de woestijn bevonden op zoek naar Taliban. We hebben ook gebeden dat er tijdens de kerst geen incidenten zijn zodat de QRF niet hoeft uit te rukken.

Tegen het einde van de middag, vlak voor de kerstmaaltijd, wordt ik opgeroepen: '20E hier CP over'. Ik ga naar de CP en ontvang een orderuitgifte: Er is mogelijk een IED (bermbom) geplaatst op één van onze hoofdroutes. Ik stel mijn peloton, de genie en de EOD(explosieven opruimingsdienst) op de hoogte en geef hen de opdracht om over 15 minuten klaar te staan bij de voertuigen.
Nadat de verbindingen en de wapens zijn getest rijden we weg met 7 voertuigen. Voor mij rijden 2 Bushmasters, voertuigen die het meest bestand zijn tegen een explosief. Ikzelf zit in een gepantserd rupsvoertuig. Om een goed overzicht te hebben, situational awareness, zit ik altijd boven-luiks. Het schemert, het meest riskante moment om naar buiten te gaan. Ik neem waar over de woestijn en denk als zo vaak aan de tekst: 'zoek eerst Mijn Koninkrijk en Mijn gerechtigheid en al het andere zal je gegeven worden.' Terwijl ik zo alle situaties overdenk die zich kunnen voordoen en ik links en rechts over het Bijbelse landschap uitkijk valt mijn oog op twee mensen die zich verplaatsen door het open terrein. Het was een man in traditionele oosterse kledij die aan een koord een ezel leidt. Op de ezel zat een vrouw. Het was te ver weg om te kunnen zien of de vrouw zwanger was.

God liet zien: 'Ik ben echt bij je. Maak je om geen ding bezorgt. Mijn bescherming rust op jou en je eenheid.' Mijn geniegroep heeft de IED snel gevonden, mijn mannen hebben de weg afgezet en toeschouwers op afstand gehouden en de EOD heeft de IED opgeblazen.
Deze kerst had ik voor geen goud willen missen.

Eén ding heb ik geleerd tijdens mijn missies bij het Korps Mariniers: De vijand is het meest actief tijdens onze feestdagen.
De logische en praktische uitleg is dat een commandant bij zijn eenheid het moreel hoog wil houden en het emotioneel beladen kerstfeest ver van huis zijn mannen niet wil onthouden. De vijand weet dit en zal de kans aangrijpen om toe te slaan op plaatsen waar nu niet wordt gepatrouilleerd of een basis aanvallen waar op dat moment een feest wordt gevierd.
De geestelijke uitleg is dat er sowieso op veel van onze zgn. christelijke hoogtijdagen al een verhoogde demonische activiteit is die wordt weerspiegeld in de aardse activiteit. Ik zal dit uitleggen: veel van onze zgn. christelijke feesten, zoals ons kerstfeest en paasfeest, hebben van oorsprong al een heidense en occulte herkomst. Mocht ik nu dingen zeggen die vreemd voor je zijn bekijk dan eens deze studie: https://youtu.be/8r8WAiT08ek

De kerstperiode is een hoogtijperiode voor de cult, een subcultuur, van vaak hooggeplaatste mensen, die zich bezighoudt met o.a. sexueel ritueel misbruik van kinderen.
Misschien zit je helemaal niet te wachten op deze anti-climax. Het is niet mijn bedoeling om je een schuldgevoel aan te praten terwijl je koelkast misschien vol staat met allerlei lekkernijen om samen met de familie te nuttigen. Ga dit vooral doen, maar start ook met ontwaken voor de geestelijke realiteit en neem bij voorkeur 's nachts je post in, jouw 'WARROOM' om de battle aan te gaan in de hemelse gewesten.

God roept Zijn QRF. Een QRF die 24/7 gereed staat om uit te gaan op paarden achter onze Heer Jezus aan. Dit doen wij met de juiste hartsgesteldheid, omgord met waarheid, volledig besef van onze verlossing, groot geloof in het volbrachte werk aan het kruis, bereidheid om gelegen of ongelegen de goede boodschap te verkondigen en wij blijven op een rechtvaardige wijze goed GOED noemen en kwaad KWAAD. Oftewel wij hebben onze wapenrusting aan. Wij zijn toegewijd aan Gods Woord en hanteren het zwaard alsof het Woord in ons hart geschreven is. Wandelend in de Geest spreken wij de gebeden uit waarmee wij vervuld worden: 'alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.' Jes.55:11

Ik heb 24-7 gebed leren kennen als een geestelijke Quick Reaction Force. Een kleine eenheid van bidders met een wakker woord en gebed voor deze tijd. Een biddende eenheid die samen met andere gebedsnetwerken eenparig bid voor ons land. Wat heerlijk om dagelijks aan te sluiten, bemoedigt te worden, anderen te bemoedigen, te strijden, profetieën te ontvangen, Gods Woord te ontsluieren. Kortom te ervaren dat onze autoriteit in Christus pas echt effectief wordt als we samenkomen als een biddende eensgezinde vergadering.
Oftewel onze positie als individu, maar vooral ook als eenheid innemen.

Ken je vijand, deel 1: https://youtu.be/cC3xKaF1pWA
totaal 77 delen


Gebed:

* Here Jezus leer ons te strijden samen met U in de geestelijke realiteit.

* Heer neem ons mee in Uw Woord, in dromen en visioenen en laat ons zien waar de ware veldslag plaats vindt.

* Laat ons opnieuw beseffen dat we niet strijden tegen vlees en bloed, maar tegen heersers in de lucht.

* Wij danken U voor het gebedsleger wat eenparig bid voor ons land. Wij danken U voor de geopende deur die U heeft gegeven die niemand sluiten kan.

* Heer wijs ons de locatie en positie als eenheid en wijs ons onze post binnen die eenheid als individu


Maak een gratis website.