Blijf op je post

11-10-2020

Blijf op je post.

Dan is de vraag natuurlijk: 'Wat ís mijn post?'

Dat is de plek van intieme eenheid met de Heer.
Waar de tegenstander ons ozo graag uit wil halen.

De nummer 1 tactiek van satan is altijd geweest: twijfel zaaien. Twijfel leidt tot ongeloof en ongeloof tot ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid aan God leidt tot afgoderij.

In de Bijbel lezen we ook dat afgoderij gelijk is aan hoererij. De profeet Hosea moet met een prostituee trouwen. De profeet voelde dezelfde diepe pijn als die God heeft over de mensheid die zich afkeert van Hem.

De mens die zich net als satan verheft tegen God.
Sinds alle eeuwen zit hier een systematisch plan achter:
En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Jesaja 14: 13-14

Dit plan zien we nu tot een climax komen: de mens die zijn toren van Babel bijna gereed heeft, namelijk een systeem dat ons gelijk zal stellen aan God, het systeem van het beest uit de zee.

Op deze site vind je meer over de manifestatievormen van dit beest:
https://genees-ons-land.webnode.nl/het-beest-uit-de-zee/

Het programma van deze opstand tegen God zit zo vernuftig en manipulatief in elkaar dat de effecten nu komen op THE POINT OF NO-RETURN, menselijk gezien!

Het bijzondere is dat een oude tactiek van 'verdeel en heers' elke keer weer terugkeert.
De 'verdeel en heers-tactiek' vereist demonische werking op elk individu op aarde. Open het gesprek maar over dit onderwerp in christelijke kring. Ik ervaar direct onrust. Het maakt niet uit in welke kring en hoe ik het aanloop.

'The point of no return' wil zeggen dat er nu een zelf regulerend systeem is. Namelijk sociale controle. Als ik nu een supermarkt binnenloop zonder mondkapje word ik boos aangekeken. De bevolking lijkt op een punt te zijn gekomen dat zij zich vrijwillig laat 'muilkorven'. En hoe is het met de Kerk?
Overweeg ook dit stuk: een Bijbelse plicht van de kerk om open te blijven: https://komenzietholen.nl/_files/200000153-d1c4fd1c51/Een_bijbelse_plicht.pdf

Ging het maar echt over gezondheid, dan zijn we uiteraard bereid om elkaar te steunen.
Maar Oxfam Novib daarentegen zegt: Door de gevolgen van het coronavirus kunnen naar schatting tegen het eind van 2020 tot 12.000 mensen per dag sterven door honger. Dit zijn 4.380.000 mensen per jaar, veelal kinderen!

Corona laat vooral sterfte zien onder ouderen en de gecorrigeerde cijfers wijken niet af van een normale griepperiode. Lees ook het onafhankelijk onderzoek van Gupta Strategists: https://gupta-strategists.nl/studies/het-koekoeksjong-dat-covid-heet
Dit constateert dat alleen in Nederland al 100.000 tot 400.000 levensjaren verloren gaan. Wat betekent dat wereldwijd?

Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, gaat buiten het lichaam om, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. 1 Korinthiërs 6:18-20

Lieve broeder en zuster: BLIJF OP JE POST - in de eenheid en de waarheid met Jezus!
Toen verscheen de HEERE 's nachts aan Salomo en Hij zei tegen hem: Ik heb uw gebed gehoord en Ik heb voor Mijzelf deze plaats verkozen als offerhuis. 2Kr.7:12

Gebed:
* Heer U zegt: 'Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.' Jer.33:3
* Heer, geef in mijn hart dat ik dit dagelijks ga toepassen.
* Heer ik wil terugkeren tot het hart van aanbidding. Zodat ik samen met U kan zeggen: Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Jes.56: 7
* Heer geef oprechte nederigheid in mijn hart. Laat mij een bidder worden vanuit die hartsgesteldheid. Laat mij Uw aangezicht zoeken en help mij om vrij te komen van al mijn zonden.
* We bidden voor alle beslissingen die deze week genomen gaan worden ivm de crisis en die veel sociale gevolgen gaan hebben.
* We bidden voor de USA waar vandaag de nieuwe Hoge Rechter Amy Coney-Barrett voorgesteld wordt. We bidden voor haar bevestiging.

Maak een gratis website.