De achtste dag

09-10-2023

Lezen: Openbaring 21:1 t/m 22:5

Na het Loofhuttenfeest vieren we de 'achtste dag', het zevende feest op de Bijbelse kalender.
Tijdens het Loofhuttenfeest vieren de Joden de bevrijding van Egypte en wonen in loofhutten als beeld dat Israël 40 jaar in tenten woonde in de woestijn.
De afgelopen week hebben wij ook het Loofhuttenfeest gevierd en ook in tenten gewoond. Voor ons is dat een beeld van het Duizendjarig Vrederijk dat aanstaande is.
Het wezenlijke verschil tussen de bevrijding uit Egypte en het komende Duizendjarig Vrederijk ligt in de focus. Hebben wij de focus op de wet of hebben wij de focus op Jezus Christus en het Koninkrijk der Hemelen?
De achtste dag is een vooruitwijzing naar Openb. 21:1: 'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet meer.' ‭‭‭
De achtste dag is ook een sabbatsdag die God lijkt toe te voegen:
'Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,' Hebr.‭4‬:‭9‬ ‭

God schiep de aarde in zeven dagen. Zeven dagen kunnen ook gezien worden als zeven millennia. Het zevende millennium kun je dan zien als het Duizendjarig Vrederijk. ‭‭Na dit Vrederijk, waarin Jezus deze aarde zal herstellen, geeft Jezus het koningschap over aan de Vader: 'Daarna komt HET EINDE (de eeuwigheid, de 'achtste dag'), wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.'‬‬‭‭ 1Kor.‭15‬:‭24‬ ‭(Lees ook vs.23-27)
Welke verwachting heb jij van het "EINDE", de achtste dag? Is deze overeenkomstig het Woord?‭
'Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.' 2Petr.‭3‬:‭13‬
Heb jij je focus op Jezus en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde oftewel: het nieuwe (hemelse) Jeruzalem, je uiteindelijke verblijfplaats?
Ben jij een Pelgrim op weg met het zicht op déze stad op dít huis?

Als Jezus Zijn brieven schrijft aan de gemeente van Filadelfia, dan vinden we daarin een geweldige belofte: 'Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.' Openb.‭3‬:‭12‬ ‭
‭‭Laten wij ons zicht houden op Jezus, de Voleinder van ons geloof en het hemelse Jeruzalem dat op de achtste dag zal neerdalen op de aarde. Heb je focus niet op het aardse Jeruzalem waarvan het Woord zegt: 'De zoon die uit de slavin werd geboren, was ontstaan door Abrahams eigen menselijke plan. Maar de zoon van de vrije vrouw was ontstaan door Gods belofte. Dit heeft een diepere betekenis. Want de situatie van deze twee vrouwen kun je gebruiken als vergelijking voor de twee verschillende verbonden. Hagar stelt dan het verbond van de berg Sinaï in Arabië voor. Uit dat verbond van Sinaï worden slaven geboren. Hagar stelt ook het tegenwoordige Jeruzalem voor. Want de stad Jeruzalem en haar bewoners zijn slaven. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij. En dat is ónze moeder.' Gal.4:23-26 BB
Er is dus een verschil tussen het aardse en hemelse Jeruzalem. Waar leggen we onze focus op?

DANKEN EN BIDDEN:
*Heer, ik dank U tot in het diepst van mijn hart dat U zicht geeft op de diepte van Uw Woord door waarheidsvinding.
*Heer, geef ons een juist beeld van Uw schepping, zodat wij de grote leugens van deze tijd gaan herkennen en deze kunnen openbaren.
* We bidden ook voor de aardbevingen in Afghanistan, voor de nabestaanden van de duizenden slachtoffers.
*Toen ik vanochtend hoorde dat Israël is aangevallen door Hamas, kreeg ik de woorden: 'It has began.' Heer, U heeft de meetsnoeren uitgespannen, ook voor deze oorlog. Laat ons zien Heer wat er werkelijk aan de hand is en waar wij zijn op Uw tijdslijn.
*Wij bidden dat velen tot geloof mogen komen in deze oorlog. Dat er christenen opstaan voor een geestelijke crisis-respons. Wilt u hen leiden en alle deuren openen, zodat er velen worden gewonnen voor Uw Hemels Koninkrijk?
*Heer, voorkom onschuldige slachtoffers, bestraf de daders en breng elk complot aan het licht als de volken samenspannen tegen Israël.
*Heer - als de volken zich samenspannen tegen Israël – laat ons beseffen dat zij zich ook zullen samenspannen tegen ons, de heiligen van het Hemelse Jeruzalem.SPREEKBEURT:

Willem heeft hier afgelopen weekend ook een spreekbeurt over gehouden. Geïnteresseerden kunnen deze hier bekijken: https://youtu.be/CsUS8LYdrqo

Maak een gratis website.