Gedreven zijn of geleid worden

08-11-2021

Lees Genesis 33
Jakob(=hielenlichter) heeft net zijn gevecht met God gehad en een nieuwe naam ontvangen, Israël, strijder met God. In Pniël heeft hij het aangezicht van God gezien. Vanaf dat moment gaat hij mank aan zijn heup. Dit is noodzakelijk voor hem om vanaf dit moment door te leven in Gods tempo.

Even later heeft Jakob een ontmoeting met Ezau die hij vreest. Echter Ezau valt hem om de hals en ziet dat zijn broeder Jakob gezegend is door God.
Het liefst wil hij bij Jakob blijven, maar Jakob heeft zijn les goed geleerd en beseft dat hij niet meer in het tempo van de wereld kan gaan, maar in het tempo van zijn Herder:
'Hij zei echter tegen hem: Mijn heer weet dat de kinderen zwak zijn, en dat ik zogend kleinvee en zogende runderen bij mij heb; als men die maar één dag opjaagt, zal al het kleinvee sterven.
Laat mijn heer toch vóór zijn dienaar uit gaan; ik wil op mijn gemak verdergaan, naar de gang van het vee dat vóór mij is en naar de gang van de kinderen, totdat ik bij mijn heer in Seïr kom.' Genesis 33: 13-14

Vandaag de dag zien we dat Israël weer een Jakob is geworden. Het lijkt de kudde te hebben verlaten als schapen zonder herder. Het wordt gedreven door externe machten zoals een auto gereden wordt door een bestuurder en een schip door een stuurman. Een macht van controle die ver afstaat van Gods tempo:
'De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.' Psalm 23: 1-3

Hoe zit dit met jou? Word jij geleid door de Heilige Geest of gedreven door het vlees?

Gedreven worden/zijn spreekt over een duistere kracht die voortdrijft of God die vijanden uitdrijft:
Numeri 32: 21 'en elke man van u die toegerust is voor de strijd, de Jordaan zal oversteken voor het aangezicht van de HEERE, totdat Hij Zijn vijanden van voor Zijn aangezicht heeft verdreven,'
Jozua 23: 9 'De HEERE heeft immers grote en machtige volken van voor uw ogen verdreven. En wat u betreft: niemand heeft tegenover u stand kunnen houden tot op deze dag.'

De Heer leidt Zijn kinderen. Geleid worden impliceert een eigen keuze.
De Heer zal Zijn kinderen niet voortdrijven, maar leiden in het tempo van Zijn genade:
Psalm 43:3 'Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen,'

Maar het kan ook anders:
Jesaja 3: 12 'De onderdrukkers van Mijn volk zijn kinderen, en vrouwen heersen over hen. Mijn volk, wie u leiden, misleiden u, en zij brengen de richting van uw paden in de war.'
Hier is een controlerende macht aan verbonden. Je denkt geleidt te worden maar je wordt gedreven naar een plek waar je niet wilt zijn. Deze macht verblind, manipuleert en intimideert en is een macht van toverij die uiteindelijk tot de dood leidt:
'als men die maar één dag opjaagt, zal al het kleinvee sterven.' Genesis 33:13
Jakob maakt na Pniël een keuze om onder de machten van gedreven worden(o.a. door zijn schoonvader), controle, toverij vandaan te komen. Hij heeft Pniël nodig om een nieuwe naam te krijgen.

Zijn er machten van depressie en negativiteit die zich aan jou hebben verbonden? Ben jij misschien aan het vechten tegen God? Vraag je dan eens af of je misschien gedreven wordt boven of misschien wel juist onder Zijn tempo.
Ik wil je aanmoedigen om in Zijn tempo te gaan opdat deze belofte waarheid wordt voor jou:
'Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.' Psalm 23: 4-6

Gebed:

* Dank U Vader dat U als de goede Herder ons tempo bepaald tot in lengte van dagen!

* Heer als wij weten dat tot in de lengte van dagen ons tempo met U vaststaat, leer ons dan nu al in Uw tempo te gaan.

* Dank U Heer dat u ons doet neerliggen in grazige weiden, dat U ons zachtjes leidt naar stille wateren, dat U onze ziel verkwikt.

* Dank U Heer dat U onze vijanden uitdrijft. Daarom bidden wij dat U de machten van controle over ons land, over deze wereld verbreekt in Jezus naam!

* Dank U Heer dat U een tafel gereed maakt voor ons voor de ogen van onze tegenstanders.

* Dank U dat de olie van de Heilige Geest juist in deze tijd zo overvloedig is. Wilt U dit besef verdiepen in ons zodat wij alle naargeestigheid laten gaan en kruisigen opdat onze beker overvloeit van Uw genade die zo rijk is dat we gaan delen met een wereld die verloren is als zij U niet kent.

* Dank U voor de grote belofte in Christus Jezus dat wij in Uw huis zullen verblijven tot in de lengte van dagen.

How to overcome stress?

https://youtu.be/WI8LasaVEBA


Maak een gratis website.