Hoe word je een overwinnaar? Deel 5 'Een nieuwe naam heb ik u gegeven'

07-04-2022

Lees Genesis 32: 22-32

Vorige week hebben we het in deze serie van 'Hoe word ik een overwinnaar' gehad over Paulus met een doorn in het vlees en Petrus die als de tarwe wordt gezift door satan. Beiden ontvingen een nieuwe naam. Petrus reeds voor hij tot inkeer kwam. Lucas 22:31-32; Matt.18: 18-19

We hebben gelezen in Job 42: 5-6 dat hij zich ook bekeerde en zelfs boete deed in stof en as: Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.

Vandaag gaan we naar Jacob. Ook hij ontving een nieuwe naam.

In onze aanbiddingsdienst van afgelopen zaterdag sprak Rick Hierover. Hieronder zijn spreekbeurt:

Jakob's leven

Ik wil vandaag iets delen over Jacob. Mij valt iets op aan het verhaal van Jacob. Iets wat ik op mijn eigen leven kan betrekken. Jacob wil de zegen die God hem beloofd heeft, maar doet dit op eigen initiatief en bedriegt zo zijn vader en broer door zich voor te doen als zijn broer en zo de zegen voor de eerstgeborene te krijgen van zijn vader. Doordat Jakob hierdoor zijn leven niet meer zeker is slaat hij op de vlucht en vlucht naar zijn oom Laban.

Onderweg naar zijn oom kreeg Jakob een droom waarin God tegen hem zegt: "Jij zal dit land in bezit nemen" en: "Uw nageslacht zal talrijk worden", eigenlijk dezelfde belofte die zijn vader een grootvader kregen. En Jakob antwoordde: "als dit alles zal gebeuren zoals God gesproken heeft, dan zal God mijn God zijn." Hier lees je dat Hij God wel kende van de verhalen van zijn vader en grootvader, maar nog geen persoonlijke relatie had met God. Geloof is niet iets wat je kan erven.

Bij zijn oom aangekomen word Jakob die eerst anderen bedroog zelf bedrogen. Hierdoor moet hij 2 x 7 jaar werken voor de vrouw van zijn dromen. Als je dacht dat Jakob hiervan geleerd heeft dan heb je het mis. Op een slimme, maar bedrieglijke manier onteigend hij zijn oom van veel vee en rijkdom en verlaat hij op een huichelachtige manier zijn oom op het moment dat hij met het vee erop uit is.

Nadat Jakob bij zijn oom vertrokken is gaat hij weer naar het land waar hij vandaan komt.

Dit betekend dat hij zijn broer en vader onder ogen moet komen, maar wat als zijn broer nog steeds op zijn bloed uit is? Dit wordt een een hele confronterende terugreis, maar voordat Jakob met zijn broer geconfronteerd wordt, gaat hij eerst een ander confrontatie aan. Een confrontatie met de almachtige, met God.

Net voordat Jakob zijn broer ontmoet heeft hij deze ontmoeting. Het bijzondere is dat hij de plek Pniël noemt. Pniël is een vervoeging van 2 woorden: Panim en El.

Panim betekent: gezicht of aangezicht en El betekent: God

In het nederlands zeggen wij wanneer we een confrontatie hebben dat we iets onder ogen moeten komen, maar in het engels zegt men: "You have to face it". En dat is precies wat Jacob moest doen

Als ik dit naar mijn eigen leven toe trek zie ik dat ik zelf heel vaak van dingen weg loop/liep.

Ik zoek/zocht naar uitvluchten in allerlei tijdelijke dingen, waardoor ik God niet onder ogen hoeft te komen. Je kan dit vergelijken met Adam en Eva die van God wegvluchten in plaats van naar hem toe. En zichzelf bedekken. Hoe vaak gebeurt het bij ons dat we een uitvlucht zoeken in plaats van een toevlucht bij God?

Ben jij door iets heen gegaan, waardoor je het in het verkeerde ging zoeken? ook al wilde je het bij God zoeken. Herken je het gevecht van Jakob? Het duurt een hele nacht en er lijkt geen einde aan te komen, maar het is belangrijk dat wij dezelfde mentaliteit blijven houden als Jakob: "ik laat U niet gaan totdat u mij zegent". There may be pain in the night, but joy comes in the morning.

Je wordt geconfronteerd met God, maar ten diepste ook met jezelf. Je wilt zo graag veranderd worden en Pniël is de plek van verandering!

Ook wij hebben een nieuwe naam ontvangen van God. Een naam die een directe verwijzing heeft met de opdracht die God voor jou heeft. Ga op zoek naar de betekenis van jouw naam en (her)ontdek de bestemming die rust op jouw leven.

Gebed en Proclamatie

* Heer ik weet dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.

Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweegbrengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.

Romeinen 7:14-19

Daarom dank ik U dat U een nieuw hart en een nieuwe geest in mijn binnenste geeft. U zal het hart van steen uit mijn lichaam wegnemen en mij een hart van vlees geven. Ezechiël 36:26

* U schept in mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Psalm 51:12

Create in me a clean heart: https://youtu.be/BGPmMcDeRpM

Maak een gratis website.