Hoofdstuk 6, Wat nu met de kerk?

23-05-2020
  1. Wat nu met de kerk?

Misschien geloof je in het concept zoals beschreven en overtuigd Gods Geest van waarheid. Echter je houdt van je kerk en de mensen. Je hebt daar mogelijk een bediening.
Laten wij onze samenkomsten in de kerk blijven doen. Weliswaar in een uitgeklede vorm met 30 personen. We krijgen een unieke kans vanuit de bestaande structuur over te stappen naar het nieuwe kerk zijn.

Als oud-militair zeg ik: 'We gaan van compagnie-niveau naar pelotons-niveau.' Een peloton is een eenheid van circa 30 personen. Een eenheid welke bestaat uit meerdere groepen die snel aanstuurbaar zijn. Een eenheid met een grote gevechtskracht, omdat zij de verbindingsmiddelen en kennis hebben snel ondersteuning van een hoger echelon in te roepen. Een eenheid die beschikt over wapens die ondersteunend vuur geven aan eigen troepen en daardoor zeer goed kunnen manoeuvreren. Flexibiliteit en verrassing zijn kenmerkend voor een goed getraind peloton.
Het peloton beschikt over een peloton-staf waarin specialisten met een ondersteunende taak zitting hebben.
Het peloton kan makkelijk gesplitst worden in 2 groepen omdat het beschikt over een goed getrainde officier(pelotonscommandant) en een zeer ervaren onderofficier. Deze laatste is de plaatsvervangend pelotonscommandant. Vanwege zijn iets oudere leeftijd wordt hij ook wel 'de vader' van het peloton genoemd. In de staf bevindt zich iemand voor de communicatie en een 'medic'.
Daarnaast beschikken de diverse groepen (3 of 4) over een groepscommandant en een plaatsvervanger.
Kortom een goed getraind peloton functioneert als een lichaam. De commandant weet zijn groepscommandanten aan te sturen op zo'n manier dat zij direct begrijpen wat van hen verwacht wordt. Voor de mannen in de groepen geldt hetzelfde. De diverse specialismen vullen elkaar aan en elke onvoorziene situatie lijkt deze mannen op een organische wijze tot een hoger niveau te brengen.
Bij het Korps Mariniers wordt gesproken over 'korpsgeest'. Iedere marinier die een tijdje meeloopt weet wat hiermee bedoeld wordt.

Het is niet voor niets dat de Bijbel spreekt over een geestelijke wapenrusting. Het is niet voor niets dat Jezus zijn discipelen als buddy's 2 aan 2 uitstuurt. Het is niet voor niets dat wij een communicatiemiddel hebben gekregen met de almachtige Vader door de Heilige Geest.
Dat God ons diverse taken geeft en dat wij de daarbij behorende gaven ontvangen. Dat Hij ons autoriteit geeft over demonische machten, de kracht om te genezen en andere wondertekenen te doen.
Laten wij vanuit Gods geest elkaars taken en gaven respecteren. In nederigheid aan de Heer met elkaar in gebed blijven en elkaar toerusten door Bijbels onderwijs, door het profetisch woord, door evangelisatie, in het tonen en doen van barmhartigheid en het stichten van nieuwe groepen. Dan gaat er op een organische wijze een leger ontstaan, waarbij een ieder een woord heeft. Dit kan een woord van kennis zijn, een woord van wijsheid of een profetie. Misschien gaat iemand in tongen spreken terwijl een ander het vertaalt. Iemand constateert een onreine geest en neemt autoriteit over deze geest waardoor deze persoon terstond vrij komt van deze belasting.
Deze eenheid die ontstaat, ontstaat alleen door de werking van de Heilige Geest als men bereid is vrij te komen van alle wereldgelijkvormigheid. Dat wil zeggen: elk geestelijk bolwerk als gevangene onder de heerschappij van Christus brengen.
Dit vergt veel strijd die je met elkaar op de knieën aan moet gaan.
In tegenstelling tot het hierboven besproken peloton, wordt hier niet uitgegaan van fysieke kracht, maar van geestelijke kracht. Het is Jezus die de overwinning reeds heeft behaald. Een permanente focus op Hem is cruciaal.
Dit geestelijke leger wordt uitgezonden. Op zoek naar zonen van vrede. En als zij een zoon van vrede hebben gevonden dan moeten zij daar in huis blijven en alle zieken genezen.

In het volgende hoofdstuk lezen we hoe dit in zijn werk gaat.

Vragen:

  1. Zou je het moeilijk vinden om jouw huidige kerk los te laten?
  2. Moet je in een nieuwe samenleving jouw kerk loslaten?
  3. Wat zal jouw taak kunnen zijn in de eenheid zoals hierboven beschreven?

Gebed: Heer soms kijk ik met verkeerde ogen naar mezelf. Maar U hebt mij prachtig gemaakt en waardig om met U samen te werken in het lichaam van Christus. Omdat Zijn bloed mij volledig heeft vrij gezet. Ook van elke verkeerde gedachte. Ik neem vanaf nu elke verkeerde gedachte gevangen en stel deze onder de heerschappij van de Here Jezus.

Maak een gratis website.