Hoofdstuk 9. Hoe ga ik starten?

25-05-2020
  1. Hoe ga ik starten?

Alles begon 40 dagen voor Pasen met een droom. Zie deel 1 hoofdstuk 9. Vervolgens een visie om te wachten zoals Paulus aan boord van het schip toen hij als gevangene naar Rome werd gebracht. Lees deel 1 hoofdstuk 7. Het was alsof God zei: 'Blijf op je post.'
We zien ook een opdracht van Jezus aan de discipelen om te wachten:

  1. Wachten in Galilea, opdracht van de engel bij het graf aan Maria (Matteus 28: 7)
  2. Wachten in Jeruzalem, opdracht van Jezus voordat Hij naar de Hemel opvoer. (Handelingen 1: 4)

Ik geloof dat de discipelen een transitiefase door maakten van 40 dagen + 10 dagen. Een transitiefase waarin zij van leerlingen naar apostelen werden getransformeerd. Eerst door Jezus die aan hen verscheen in Zijn verheerlijkte lichaam en later door de Heilige Geest. Echter er waren nog 10 dagen waarin Hij hen opdroeg om te wachten. Ik stel mij zo voor dat zij die dagen met bidden en vasten doorbrachten. Toch niet helemaal zonder de Heilige Geest, want we lezen dat Jezus de Heilige Geest in hen blies. Johannes 20: 22
Deze stille dagen met elkaar waren cruciaal om zichzelf voor te bereiden voor de ultieme taak die voor hen lag, waarvoor Jezus het fundament had gelegd. Jezus die zelf na de hemelvaart Zijn positie had ingenomen aan de rechterhand van God de Vader. Een positie die wij geestelijk ook hebben ontvangen als wij in Christus zijn. Wat een voorrecht.

Besef van bovenstaande positie in Christus is cruciaal om überhaupt te kunnen starten. Hij is gesteld boven alle krachten en machten aan de rechterhand van God de Vader Efeze 1: 22. Uit genade zijn wij zalig geworden, in Christus opgewekt en met Hem in de Hemelse gewesten geplaatst. Efeze 2: 6
Als wij geestelijk gezien deel uitmaken van Zijn lichaam laten wij dan ook als Zijn lichaam gaan functioneren en in de autoriteit die Hij heeft onze positie in de Hemelse gewesten innemen.
Vraag de Vader om een gave. Vraag de Vader om een taak. Vraag om vrijmoedigheid en vraag vooral om bereidheid in jouw hart. Want je kan nog zoveel vragen, maar als er geen bereidheid is dan zal je uiteindelijk nalatig worden.
Misschien zijn nalatigheid en hoogmoed wel de twee grootste valkuilen voor christenen van deze tijd.
Er is een gave en taak zijn waardoor je aandacht getrokken wordt. Ga er voor in gebed. Bij mij was er een periode met bovenmatige interesse voor genezing en bevrijding. Ik merkte dat God op gebed personen op mijn pad bracht. Dat Hij mij wilde trainen. Maar dat ik veel kansen voorbij liet gaan omdat ik Zijn stem niet verstond in de ontmoetingen. Ik merkte ook dat ik tekort schoot in vrijmoedigheid. Het ergste vond ik nog dat ik mij vaak schaamde voor de naam van Jezus t.o.v. ongelovigen.
In Gods koninkrijk zal de Heilige Geest jou toerusten en is het 'learning on the job' oftewel gewoon doen. Is er in je omgeving een evangelist, apostel, profeet, leraar of herder die je wil toerusten in een specifieke taak waarnaar jij je uitstrekt, overleg dit met God en indien van Hem pak dat dan met beide handen aan. Uiteraard is de belangrijkste toerusting Gods woord. Onderzoek alles in de Bijbel op het gebied van jouw interesse en doe evt. een specifieke cursus.
De belangrijkste vraag blijft: 'Ben jij beschikbaar?'

Een generaal van het Korps Mariniers was contingentscommandant in Congo van een internationale troepenmacht. Hij was het type generaal 'niet praten, maar doen'.
Op een dag moest hij een belangrijke beslissing nemen welke mensenlevens kon sparen, echter politiek gezien was het beter geweest dat hij niets had gedaan en deze mensenlevens had opgeoffert.
Hij koos voor de eerste optie wat uiteindelijk zijn carrière stop zette vanaf dat moment.
Later vroeg een jonge officier waarom hij op dat moment die keuze maakte.
De generaal zei: 'Jongeman het is beter gestraft te worden omdat je iets hebt gedaan, dan gestraft te worden omdat je niets deed.'

In tijd van oorlog blijkt elke keer weer dat mensen lam geslagen worden en niets doen of dat zij alsmaar relativeren en de ernst van situaties totaal verkeerd inschatten.
Op dit moment verkeren wij geestelijk gezien in oorlog. Misschien wel erger dan ooit tevoren. Zorg dat je niet lam geslagen wordt! Ga de ernst van de situatie niet weg relativeren! Maar kom in actie. Doe het nu!
Wat heb je te verliezen?
Wie kan tegen jou zijn als God met jou is?

Vragen:

  1. Hoe ben jij in actie of hoe ga jij in actie komen?
  2. Waarom zal jij een transitiefase ingaan? Waar ga jij je transitiefase doorbrengen? En hoe doe je dat?
  3. Ben jij beschikbaar?

Gebed: Lieve Vader help mij want ik kan het niet. Ik heb juist nu U nodig om mij te helpen. Spreek tot mij zoals U deed tot Gideon. Bevestig mij door te zeggen "dapper held". Heer ik kijk met heel andere ogen naar mezelf als dat U dat doet. U acht mij geschikt, terwijl ikzelf alleen maar goed ben in koffie schenken. Heer zend mij toch omdat de velden wit zijn om te oogsten. Het zijn Uw werken. Wederom geef ik mezelf over in Jezus naam.

Maak een gratis website.