Ik ben het niet waard

07-12-2022

Lees Matt.8: 5-13; Lukas 7: 1-10

En Jezus zei tegen de hoofdman: "Ga naar huis. Wat je gelooft, zal gebeuren." En de knecht genas, precies op dat moment. Matt.8:13

Ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt zegt de Centurion. Matt.8:8
Ik ben het niet meer waard Uw zoon genoemd te worden zegt de verloren zoon. Luc.15: 19
Ik ben het niet waard Zijn sandalen voor hem te dragen zegt Johannes de doper. Matt.3:11
Ik ben het niet waard apostel genoemd te worden zegt Paulus. 1Kor.15:9
Ik ben het niet waard de sandalen aan Zijn voeten los te maken zegt de apostel Johannes. Hand.13:25

Zij waren het allemaal niet waard en tegelijkertijd wel, want:
'Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.' Ef.2:8-10 HTB

Zowel Mattheüs als Lukas vertellen dit verhaal uit hun beleving.
We zien Jezus Zijn diepe bewogenheid voor één van de eerste heidenen die tot geloof kwam, nota bene een romeins officier. Waarom zou Jezus zeggen: 'Luister goed! Ik zeg jullie dat Ik in heel Israël bij niemand zo'n groot geloof heb gevonden!'
Misschien wel omdat de Joden, maar ook de christenen van vandaag een verdienmodel hebben gemaakt van Zijn ultieme liefde voor de mensheid. Daarom zegt Hij:
'Het gaat Mij niet om jullie offers. Ik wil vriendelijkheid en goedheid bij jullie zien. Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen, maar om slechte mensen te zeggen dat ze moeten gaan leven zoals God het wil.' Matt.9:13

Hoe zou het verhaal eruit zien vanuit het oogpunt van de knecht?
Hij ligt plat op zijn rug. Zijn baas heeft mogelijk tijdelijk het comfort van zijn bed aan hem gegeven. Hij heeft mogelijk zijn nek of zijn rug gebroken. Hij kan een gedeelte van zijn lichaam niet meer bewegen. Het voelt alsof zijn lichaam langzaam afsterft. Al zijn hoop is vervlogen. Geen toekomstperspectief. Eigenlijk sterft hij nog liever vandaag als morgen.
Hij had het goed bij deze romein. De laatste tijd leek zijn baas wel geobsedeerd door ene Jezus. Ach, dat kon er ook nog wel bij. Hij moest toegeven dat deze Jezus een positieve invloed op zijn baas had. De knecht kon Jezus niet persoonlijk, maar had een sterk vermoeden dat hij Jezus leerde kennen door naar zijn baas te kijken en te luisteren. Hij vond wel dat zijn baas erg veel over Jezus sprak. Soms irriteerde hem dat en aan de andere kant intrigeerde het hem. Eigenlijk werd hij wel nieuwsgierig naar deze Jezus.
Zijn baas verteld dat Jezus mensen geneest door hun de handen op te leggen en tegelijkertijd zegt zijn baas dat hij het niet waard is dat Jezus in zijn huis komt. Dus zijn de kansen van de knecht al geminimaliseerd. Jezus zal nooit bij hem komen. Als hij überhaupt al geloofde in de wonderen die zijn baas allemaal vertelde.
Het geloof van zijn baas ging hem iets te ver nu zijn baas over de geestelijke wereld sprak. Hij leek het zelfs te begrijpen en vergeleek de geestelijke wereld met een militaire hiërarchie waarin ondergeschikten uitvoeren wat hogere machten commanderen. Natuurlijk wist hij het bestaan van allerlei rare geestelijke praktijken. Het voelde niet goed. Mensen vroegen ook geld voor deze toverij. Hij had altijd het gevoel dat deze mensen controle over hem wilden.
Maar bij de centurion was dit anders. Hij was zijn knecht, maar had nooit het gevoel dat de centurion hem controleerde.

De centurion had aan het bed gezeten en vol geloof over deze zaken gesproken toen een knecht hem berichtte dat Jezus in Kapernaüm is. Hij sprong op en rende naar het marktplein. Daar trof hij Jezus aan. Er stond een menigte om hem heen. Hij zag collega's uit het leger die angstvallig alles in de gaten hielden, want overal waar Jezus kwam gebeurde wel iets. Zo zal er ook vandaag weer van alles gebeuren. Soms leek het wel alsof de hemel bewogen werd als Jezus ergens kwam.
De centurion twijfelt even. Hij weet dat hij zich bij zijn superieuren moet melden als hij met deze Jezus gezien wordt. Een schietgebedje: 'Jezus help mij'. Hij loopt vastberaden naar Jezus toe. Hij hoeft zich niet door de menigte te dringen, want een menigte week uiteen voor een romeins officier. Het leek wel het verhaal van de rode zee wat de rabbijn in de synagoge hem had verteld.
De centurion wist al wat hij zou gaan zeggen. Het was alsof hij woorden van Jezus ontving toen hij hem naderde. Alle schroom viel van hem af. Hij begon te huilen, iets wat zeer ongebruikelijk is voor een romeins soldaat. Aan de voeten van Jezus sprak hij de woorden uit die hij vlak daarvoor in zijn hoofd kreeg. Woorden van waarheid die zo dicht bij zijn belevingswereld kwamen en ook zo bij hem pasten. Toen hij Jezus in de ogen keek wist hij dat hij hier niet alleen voor zijn knecht was, maar dat Jezus deze onvoorwaardelijke liefde voor zijn knecht omdraaide naar een groot geloof. Ten diepste was hij hier voor zichzelf. Jezus had hem geroepen.

Zijn knecht genas, maar hijzelf ook. Vanaf nu wist de centurion dat hij nooit meer dezelfde zou zijn.


Gebed:

* Dank U Wel Here Jezus dat de hemel wordt bewogen waar U verschijnt.

* Dank U wel Here Jezus dat U in ons wil wonen.

* Dank U wel dat U ons bewogenheid geeft voor Uw schepselen.

* Dank U wel dat U ons woorden geeft van U zodat Uw schepselen kinderen van Uw Vader worden.

* Dank U wel dat U ons vrienden noemt en dat wij Uw vriendschap mogen aanvaarden.


Overweeg ook eens dit gebed:

* Dank je Wel Here Jezus dat de hemel wordt bewogen waar jij verschijnt.

* Dank je wel Here Jezus dat jij in ons wil wonen.

* Dank je wel dat jij ons bewogenheid geeft voor jouw schepselen.

* Dank je wel dat jij ons woorden geeft van jou zodat jouw schepselen kinderen van je Vader worden.

* Dank je wel dat jij ons vrienden noemt en dat wij je vriendschap mogen aanvaarden.


Maak een gratis website.