Om verslagenen weg te zenden in vrijheid

12-06-2023

Waarom is de kerk krachteloos, deel 6
Om verslagenen weg te zenden in vrijheid
Lees Psalm 51

De missie van Jezus is jouw missie: 'De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.' Lukas 4: 18-19

David was verslagen. Ik vroeg mij af: Is zonde altijd de oorzaak bij verslagenheid?
Bij David is het duidelijk, hij heeft overspel gepleegd en een moord begaan.
Je kan toch verslagen zijn door toedoen van anderen? In dat geval ligt niet meer de zonde van de verslagene ten grondslag, maar die van de dader. Is dat zo?
Hoe ziet het gedrag van een verslagene eruit?

 • Elia is verslagen door Izebel en wil alleen nog maar dood.

 • Ik ken iemand in een schijnbaar uitzichtloze situatie. Hij heeft zich overgegeven aan de omstandigheden en toont gewenst gedrag. Hij is niet meer zichzelf.

 • Een broeder met een verslavingsprobleem wordt na een terugval in drank en drugs overmand door emoties en zelfmedelijden.

 • Een andere broeder claimt altijd zijn rechtvaardigheidsgevoel. Hij wordt altijd gedupeerd door anderen. Heel de wereld is slecht en moet hem hebben.

Hoe wil Jezus verslagenen weg zenden in vrijheid?
Kenmerkend voor verslagenen is dat zij meestal geen godsbesef meer hebben. Hij of zij lijkt geprogrammeerd en buiten zichzelf te staan. Een groot en zwaar juk ligt op hun schouders. Er is teveel gebeurd. Dit komt nooit meer goed!
De sleutel vinden we in Mattheüs 11 vers 28-30: 'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.'
Jezus is altijd de weg naar het hart van de Vader.
'Weg zenden in vrijheid' is komen tot Hem die vrijheid is. Als Maria aan Zijn voeten komen. Net als Petrus je voeten laten wassen.
De voorwaarde is dat je Hem toelaat. Mag degene die jouw pijn heeft gedragen aan het kruis in jouw pijn komen?

David vertoont het meest voorbeeldige gedrag in deze psalm. Hij herpakt zich direct.
Wat kunnen we leren van David:

 • Hij roept direct God aan.

 • Hij toont oprecht berouw en vraagt om vergeving

 • Hij vraagt God om Hem te wassen. Dit is een beeld van de verschoning in Christus.

 • Hij bekrachtigt dit door te zeggen: 'Ontzondig mij met hysop.' Met Hysop smeerde Israël het bloed van een lam aan hun deurposten in Egypte zodat de dood hun huis voorbij zou gaan.

 • Hij proclameert over zichzelf de vernieuwing die al is voorzegt in de komende messias Jezus Christus: 'vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest'

 • David weet al dat zijn behoudenis hierin is gelegen en smeekt daarom de almachtige God: 'neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.'

 • Hij doet God nieuwe beloften in lijn met Zijn Woord.

 • Hij accepteert de gevolgen van zijn gedrag.

Of jij nu slachtoffer bent of net als David, dader, God wil jou een nieuwe kans geven. Jezus is de ultieme kansgever. Jezus maakt heel wat verslagen en gebroken is. Hij openbaart de harten. Niemand kan meer neutraal blijven. Het is licht of duisternis.
Waar je ook bent, ROEP HEM AAN en herinner Hem aan deze belofte:
'De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.' Psalm 51: 19

Danken en bidden:

* Dank U Wel Heer dat U vandaag weer nieuwe kracht wil geven

* Dank U wel dat U nooit zal zeggen: het komt nooit meer goed.

* Heer ik belijd dat ik dit heb gezegd. Dit gaat rechtstreeks tegen Uw Woord in en daarom heb ik net als David gezondigd tegen U.

* Heer te vaak heb ik mijn zorgen niet aan U gegeven en voor mijzelf gehouden. Uw Woord zegt: 'werp al je zorgen op mij.' Ik belijd dat ik dat niet heb gedaan. Vergeef mij Heer.

* Vandaag wil ik opnieuw een keuze voor U maken Heer Jezus. Onbewust verhief ik mijzelf boven anderen en boven U. Mijn rechtvaardigheidsgevoel stond mij in de weg. Ik besef nu dat dit hoogmoed was. Daarom kies ik ervoor iedereen te vergeven.

* Heer kom in mijn grootste pijn en help mij de daders te vergeven. Ik kan het niet, maar met U spring ik over die muur.

* Heer help mij mezelf te vergeven en van mijzelf te houden omdat Uw Woord zegt: 'Hou van je naaste als van jezelf'. Ik spreek uit: …………(eigen naam) ik vergeef jou

* Heer help mij uit de modder van zelfmedelijden. Ik kies ervoor om NU al die pijn aan U te geven en het los te laten. Uw Woord zegt: 'Ik zal je geen last geven die je niet kunt dragen.'

* Heer ik wil echt zijn. Ik wil de identiteit hebben die U mij heeft gegeven. Al het gewenst gedrag maakt mij moe en put mij uit. Ik verwerp het in Jezus' naam.

* In Uw naam Jezus Christus, verwerp ik al het bovenstaande gedrag. Ik verbreek elke vloek die ik over mijzelf heb uitgesproken en die anderen hebben uitgesproken. In Uw naam Jezus Christus verwerp ik ook alle gedachten die tegen Uw Woord ingaan. Help mij om mijn denken volledig te vernieuwen naar Uw beeld.

* Elke onreine demonische macht die zich heeft verbonden en mijn verkeerde gedachten en gedrag versterkt, gebied ik van mij te wijken. Ik zeg laat los macht van …………………… ……………………….. in de naam van Jezus Christus.


Ik kies ervoor om vrij te zijn omdat Jezus is gekomen om verslagenen weg te zenden in VRIJHEID


Maak een gratis website.