Waken

23-04-2023

Lees Openbaring 3: 1-8

Er is een opvallende overeenkomst van wat Jezus zegt tot Sardes en wat Paulus zegt tot de Tessalonicenzen. (1 Tes.5)
Echter de mensen in Sardes worden krachtig gewaarschuwd en de Tessalonicenzen worden bemoedigd en geprezen om hun geloof wat gepaard gaat met waakzaamheid. De gemeente van Thessalonica werd vervolgt en onderdrukt. 2 Tes.1:4
Er wordt in beide Bijbelgedeelten gesproken over waakzaam zijn, over een dief in de nacht, over een plotseling verderf en over kinderen van het licht. Zowel Jezus, als Paulus spreken over de dag des Heeren
Jezus wist exact wat Hij moest zeggen tegen welke gemeente, want Sardes was bekend met slechte wakers. Tot 2x toe werd Sardis geplunderd: door Kores II in 546 v. Chr. en door Antiochus III in 214 v. Chr. Vanuit andere overleveringen weten we dat hun wachters sliepen.

Tijdens mijn uitzending in Cambodja hadden wij als 'blauwhelmen' (VN-troepen) te maken met de Rode Kmer. Ons kamp in Sisophon had een omheining van prikkeldraad en er waren 5 wachtposten. Ik kan mij herinneren dat de officier van de wacht regelmatig een ronde maakte om als een dief in de nacht de wachtposten te controleren. Tijdens 2 van die rondes trof hij de wacht slapend. Beide mariniers zijn direct gerapporteerd en gestraft. Dezelfde week nog werden zij op het vliegtuig gezet naar Nederland.

Tijdens een missie in oorlogsgebied is waakzaamheid een kwestie van leven of dood.
Vanaf het moment dat wij een keuze maakten voor het Koninkrijk van God, zijn wij in oorlog met het koninkrijk van de duisternis en hebben wij een missie om een eenheid te vormen met andere gelovigen en het evangelie te brengen aan ongelovigen.
Als je als een eenheid opereert, dan heb je een wacht- en patrouilleschema wat ervoor zorgt dat iedereen op tijd zijn rust krijgt. Tijdens wacht en patrouilles is de focus naar buiten op de vijand. Op andere momenten ben je bezig met het versterken van de eenheid.
Het versterken van de eenheid gebeurt door eten, rust en een uitgebalanceerd trainingsprogramma dat afgestemd is op de missie.
Het besef van een gezamenlijke vijand maakte ons in Cambodja één en zorgde voor een grote alertheid en scherpte. De Rode Kmer had een functie. Zij liet ons presteren op de toppen van ons kunnen.

Iedereen die zijn ogen gesloten houdt voor een vijand is slapende, niet waakzaam, en zal op een dag als een dief in de nacht overvallen worden door een plotseling kwaad.
De Tessalonicenzen brief maakt ons duidelijk dat de dag des Heeren ons niet zal overvallen als een dief in de nacht juist door onze waakzaamheid v.w.b. de tekenen van de tijd: 'Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 1Tes.5:4-6

Al onze waakzaamheid zal zich moeten uiten in een ontzagwekkende liefde voor de Waarheid. In de eerste plaats de Waarheid als persoon Jezus Christus.
In de tweede plaats moeten wij het Woord van God erkennen als Waarheid.
Deze twee geven ons onderscheid tussen leugen en waarheid. In Joh.8:44 staat dat de satan een mensenmoordenaar vanaf het begin is en de vader van de leugen.
Als wij de tekenen van de tijd niet kunnen duiden en niet kunnen onderscheiden wat waarheid of leugen is, dan worden wij misleid en kunnen wij zomaar de wetteloze mens achterna lopen wiens komst gepaard gaat met groot machtsvertoon, valse tekenen en wonderen.
Dan is op ons van toepassing wat staat in 2 Tes.1: 10-11:
'Want ze hebben de liefde voor de waarheid die hun had kunnen redden niet aanvaard. Daarom treft God hun met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld.'


Gebed:

* Heer vergeef ons de hypocrisie waar wij ons als gemeente schuldig aan hebben gemaakt.

* Heer wij bidden dat wij niet dood zijn maar levend en gewoon erkennen dat we in oorlog zijn.

* Heer wij bidden dat wij het overige zullen versterken dat dreigt te sterven.

* Heer laat ons waakzame wachters zijn, ieder met zijn gave, op zijn plek.

* Heer maak oren en ogen open voor de waarheid.

* Heer ik dank U dat het moment gaat komen waarop U alle verderfelijkheid openlijk tentoon gaat stellen.

* Heer dank U Wel dat recht zal zegevieren in ons land.

* Heer laat ons horen wat de geest tegen de gemeente van Nederland zegt!

Maak een gratis website.