Wekelijkse overdenking

Lezen: Jer.33:14-26Vorige week sprak ik over twee verbonden die God heeft gesloten. Een verbond van de wet, wat ook wel het aardse Jeruzalem wordt genoemd en het verbond van de Geest, wat het Hemelse Jeruzalem is. Gal.4:25-26. In de NBG-1951 wordt hier gesproken over twee 'bedelingen'.We kwamen in deze overdenking tot de ontdekking dat het nieuwe...


Op 14 december 1988 trouwde ik met Ingrid. Wat ik toen niet besefte, maar nu des te meer, is dat wij een verbond sloten waaraan God Zijn kracht en autoriteit verleent.
Een verbond is een verbond omdat het een afspraak is tussen beide partijen. Bij een verbond horen wederzijdse beloften, b.v. dat ik Ingrid trouw blijf totdat de dood ons scheidt....

Selah

21-10-2023

'Van de Korachieten. Een psalm. Een lied. Zijn stichting ligt op heilige bergen; de Here heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jakob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad Gods! sela Rahab en Babel vermeld Ik als degenen die Mij kennen; zie, Filistea en Tyrus met Ethiopië: deze is daar geboren. Ja, van Sion wordt...

'Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.' 1Tes 5:3
Barensweeën komen dan misschien onverwacht, echter een vrouw weet wel dat zij zwanger is en ze weet ook in welke periode de weeën komen.

Wie oordelen? Deel 3: Oordeel hen die binnen zijn
Lees 1 Korinthe 5

Als Paulus bij de Korinthiërs een vorm van hoererij aantreft dan is hij zeer scherp en zelfs verontwaardigd dat de broeders dit hebben toegestaan binnen de gemeenschap.
Hij stelt dan heel duidelijk:
'Het is toch niet aan mij om hen die buiten...

Paulus was bij de Korinthiërs geweest en ontvangt slechte berichten over hun gedrag. Zij lijken zichzelf niet als geestelijk volwassen christenen te gedragen en hij schrijft een vermanende brief waarin hij één en ander aan de kaak stelt. Paulus is als stichter van die gemeente in de positie om dit te doen. Zij blazen hoog van de toren en hebben...

Maak een gratis website.