Cursus Profetie

26-02-2022

2 zaterdagen | 26-02-2022 | 26-03-2022 | Kapelle

Toerusting, training, connectie en activatie.

Vanuit het Woord van God, zullen we je leren, imparteren, activeren en motiveren om te gaan bewegen met de profetische gaven (of bediening) die God in jou heeft gelegd. We zullen je persoonlijk activeren in je roeping en je helpen om deze vorm te geven in je huidige invloedssfeer.

Voor wie is deze training bedoeld?

  • Voor gemeenteleiders die het profetische willen ontwaken/ontwikkelen in hun eigen gemeente.
  • Er ligt deze twee zaterdagen ook een extra focus op het trainen van leiders van gemeenten, bedieningen, huiskerken etc.
  • Als je Gods stem beter wilt leren verstaan en vertolken.
  • Voor iedereen die zich wil ontwikkelen in de profetische gave of bediening.
  • Voor profetische mensen die hun gave effectief willen leren gebruiken.

Het team

De cursus staat onder leiding van Albert en Michelle van der Heide. Samen zijn ze een zeer krachtig en ervaren profetisch apostolische eenheid, die leven met een brandend verlangen om anderen in beweging te zetten ter opbouw van het Koninkrijk van God. Met jarenlange ervaring en vele krachtige getuigenissen van levensveranderende profetische woorden over levens, bedrijven en kerkelijke gemeenten. De andere docenten zijn onderdeel van het profetische kernteam van I AM. Dit zijn Lenneke van der Jagt en Dite Coumou. Samen geven zij de lessen en verzorgen ze de impartatie en activatie. Daarnaast zullen er vanuit de profetische family van eerdere jaren, ook mentoren zijn die jullie kunnen begeleiden, in het ontwikkelen van een krachtige profetische gave.

Voor meer informatie en opgave ga naar: https://iamloved.nl/toerusting/profetische-training-twee-zaterdagen/


Laatste berichten in onze blog

Wees de eerste om het nieuwste te lezen!


In Hooglied 2:15 staat: 'Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien.' Een keer stuurde een zuster mij de volgende waarschuwing: 'Waakt voor de jonge vossen'. Ook vond ik een tijd terug een jonge vos die was aangereden. Dit was in 'Oud Vossemeer.'
Je begrijpt al dat...

'Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg.' 2 Kor.7:10
Op dit moment zien wij in deze wereld dat licht en duisternis zich scherper gaan aftekenen.
Persoonlijk geloof ik dat de mens langzaam naar een keuze gedwongen wordt. Niet...

Steeds beter begin ik te begrijpen waarom ik steeds weer opnieuw werd getrokken naar het boek Openbaring. Als ik weer begon, kon ik niet stoppen. En na het hele boek weer te hebben gelezen, leek het soms alsof ik het nog minder begreep als daarvoor.
Wat een zaligheid zou het voor één van de profeten zijn geweest als zij...

'Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.' Jer.30:7
Voor Jeremia is het allemaal wel duidelijk wat God hier spreekt.
Jeremia had als Israeliet alle overleveringen meegekregen van zijn ouders. Elke Pesach opnieuw werd de bevrijding uit Egypte herdacht.

Maak een gratis website.