Cursus Profetie

26-02-2022

2 zaterdagen | 26-02-2022 | 26-03-2022 | Kapelle

Toerusting, training, connectie en activatie.

Vanuit het Woord van God, zullen we je leren, imparteren, activeren en motiveren om te gaan bewegen met de profetische gaven (of bediening) die God in jou heeft gelegd. We zullen je persoonlijk activeren in je roeping en je helpen om deze vorm te geven in je huidige invloedssfeer.

Voor wie is deze training bedoeld?

  • Voor gemeenteleiders die het profetische willen ontwaken/ontwikkelen in hun eigen gemeente.
  • Er ligt deze twee zaterdagen ook een extra focus op het trainen van leiders van gemeenten, bedieningen, huiskerken etc.
  • Als je Gods stem beter wilt leren verstaan en vertolken.
  • Voor iedereen die zich wil ontwikkelen in de profetische gave of bediening.
  • Voor profetische mensen die hun gave effectief willen leren gebruiken.

Het team

De cursus staat onder leiding van Albert en Michelle van der Heide. Samen zijn ze een zeer krachtig en ervaren profetisch apostolische eenheid, die leven met een brandend verlangen om anderen in beweging te zetten ter opbouw van het Koninkrijk van God. Met jarenlange ervaring en vele krachtige getuigenissen van levensveranderende profetische woorden over levens, bedrijven en kerkelijke gemeenten. De andere docenten zijn onderdeel van het profetische kernteam van I AM. Dit zijn Lenneke van der Jagt en Dite Coumou. Samen geven zij de lessen en verzorgen ze de impartatie en activatie. Daarnaast zullen er vanuit de profetische family van eerdere jaren, ook mentoren zijn die jullie kunnen begeleiden, in het ontwikkelen van een krachtige profetische gave.

Voor meer informatie en opgave ga naar: https://iamloved.nl/toerusting/profetische-training-twee-zaterdagen/


Laatste berichten in onze blog

Wees de eerste om het nieuwste te lezen!

Wie oordelen? Deel 3: Oordeel hen die binnen zijn
Lees 1 Korinthe 5

Als Paulus bij de Korinthiërs een vorm van hoererij aantreft dan is hij zeer scherp en zelfs verontwaardigd dat de broeders dit hebben toegestaan binnen de gemeenschap.
Hij stelt dan heel duidelijk:
'Het is toch niet aan mij om hen die buiten...

Paulus was bij de Korinthiërs geweest en ontvangt slechte berichten over hun gedrag. Zij lijken zichzelf niet als geestelijk volwassen christenen te gedragen en hij schrijft een vermanende brief waarin hij één en ander aan de kaak stelt. Paulus is als stichter van die gemeente in de positie om dit te doen. Zij blazen hoog van de toren en hebben...

Maak een gratis website.