Oecumene

26-05-2024


OECUMENE

Lees 2 Korinthe 6:14-18; Johannes 17:16-23
De videoboodschap van deze week: https://youtu.be/QM4QsHh_xqE?si=_TeXygO1CZG9QXuJ

Oecumene is afgeleid van het Griekse woord oikoumenè dat wil zeggen "de bewoonde wereld". Met deze term wordt gewoonlijk het groeien naar religieuze eenheid aangeduid.
Kort geleden werd ik nieuwsgierig door een filmpje van Kenneth Johannes waarin hij o.a. sprak over de Raad van kerken in Nederland (Rvk): https://youtu.be/NBFijJuHaLw?si=EFwpmT_aDeT_rUSv

Ik heb de Rvk eens onderzocht en constateerde dat de meeste kerkgenootschappen hierbij aangesloten zijn, zelfs de VPE, Vereniging van Pinkster en Evangelische gemeenten. De Rvk hangt een sterk oecumenische visie aan, waarin zelfs interreligieuze samenwerking wordt gestimuleerd.
Deze oecumene uit zich vooral in lokale samenwerking van kerken. Zo heeft bijna elke plaats in Nederland een eigen Rvk. Uiteraard volgen zij de agenda van de landelijke Rvk.
Het viel mij op dat er veel samenwerkingsverbanden zijn die zich wereldwijd vertakken in religie, maar ook in politiek. Zo is de Rvk-Nederland verbonden met de wereldraad van kerken. De wereldraad van kerken heeft zich kort geleden verbonden met het World Economic Forum, wat een leidende rol heeft in de huidige wereldpolitiek.

Eén van de agendapunten van de Rvk is 'herstel met Rome', wat we in onderstaand artikel kunnen lezen: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2024/03/de-breuk-tussen-rome-en-reformatie-moet-worden-geheeld/
De invloed van deze verbinding is op dezelfde internetpagina al zichtbaar: je bent namelijk één klik verwijderd van de zgn. 'Ladato si'-alliantie die de spiritualiteit van de Jezuïeten promoot.

Ik vroeg mij af: 'Wat is de eenheid die Jezus bedoelt?'
Hij zegt in Joh. 17:16-17: 'Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.'
Wij zijn dus niet van de 'Bewoonde wereld', zoals het woord oecumene ons doet geloven. En wij worden niet geheiligd door ons te verbinden aan organisaties die door mensen zijn gebouwd.

Laten we eens kijken naar 2 Kor. 6:14: 'Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?'
Deze tekst spreekt over een ongelijk span als er met ongelovigen wordt samengewerkt. Deze samenwerking moet dan wel een doelbewust 'ongelovig doel' nastreven.

Lees deze overdenking nog eens: https://www.komenzietholen.nl/l/uittrekken-waaruit-en-hoe/
Deze overdenking gaat over de hoer die het beest berijdt uit Openb. 17. Zij is het religieuze systeem dat in de eindtijd haar voltooiing bereikt.
Het gaat in Openb 17 over een wereldwijde organisatie die pretendeert Christus te volgen, maar in werkelijkheid de moeder der hoeren is, zij is de grote stad die op 7 bergen is gebouwd.

Herkennen wij deze hoer? Herkennen wij de prostituees die zich aan haar verbinden?
Het gaat uiteindelijk over een andere God. Onze Heer zegt hierover: 'Jullie kunnen niet de beker van onze Heer drinken en de beker van de demonen, en jullie kunnen niet deelnemen aan de tafel van onze Heer en aan de tafel van de demonen.' 1 Kor. 10:21
Sterker nog, wij worden geacht om deze werken te bestraffen: 'Neem niet deel aan de werken van de duisternis, want die zijn vruchteloos, maar bestraf ze.' Ef. 5:11
De praktijk is dat licht en duisternis door elkaar heen loopt. De kunst is om te onderscheiden waar je wel of niet deel hebt aan de werken van de duisternis. De oplossing is om erover te bidden en er onderzoek naar te doen, met name t.a.v. je eigen gemeente of organisatie.
Dit onderzoek en het gebed zal je geestelijk onderscheid geven.

Laten we groeien in dit geestelijk onderscheid, zodat we meer en meer loskomen van verbindingen met de duisternis waar God ons los van wil maken.


DANKEN EN BIDDEN:

* Heer wij danken U voor de tijd waarin wij leven, een tijd waarin U spoedig terugkomt.

* Heer wees ons genadig en leer ons de misleiding te zien door alle verwarring heen.

* Heer wij belijden elk ongelijk span wat wij zijn aangegaan.

* Heer wij kiezen ervoor om de macht van toverij te doorbreken, door samen met U de instituties te onderzoeken op Waarheid.

* Heer help ons om radicale stappen te nemen als U dat van ons verlangt.


LINK:
Erg interessant is de youtube serie van de Fuel project 'Ken je vijand' of 'de rusteloze kerk': https://youtu.be/b06B8MzBQlY?si=-HNQNWMkqKS9QoknOECUMENE

Lees 2 Korinthe 6:14-18; Johannes 17:16-23
De videoboodschap van deze week: https://youtu.be/QM4QsHh_xqE?si=_TeXygO1CZG9QXuJ

Oecumene is afgeleid van het Griekse woord oikoumenè dat wil zeggen "de bewoonde wereld". Met deze term wordt gewoonlijk het groeien naar religieuze eenheid aangeduid.
Kort geleden werd ik nieuwsgierig door een filmpje van Kenneth Johannes waarin hij o.a. sprak over de Raad van kerken in Nederland (Rvk): https://youtu.be/NBFijJuHaLw?si=EFwpmT_aDeT_rUSv

Ik heb de Rvk eens onderzocht en constateerde dat de meeste kerkgenootschappen hierbij aangesloten zijn, zelfs de VPE, Vereniging van Pinkster en Evangelische gemeenten. De Rvk hangt een sterk oecumenische visie aan, waarin zelfs interreligieuze samenwerking wordt gestimuleerd.
Deze oecumene uit zich vooral in lokale samenwerking van kerken. Zo heeft bijna elke plaats in Nederland een eigen Rvk. Uiteraard volgen zij de agenda van de landelijke Rvk.
Het viel mij op dat er veel samenwerkingsverbanden zijn die zich wereldwijd vertakken in religie, maar ook in politiek. Zo is de Rvk-Nederland verbonden met de wereldraad van kerken. De wereldraad van kerken heeft zich kort geleden verbonden met het World Economic Forum, wat een leidende rol heeft in de huidige wereldpolitiek.

Eén van de agendapunten van de Rvk is 'herstel met Rome', wat we in onderstaand artikel kunnen lezen: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2024/03/de-breuk-tussen-rome-en-reformatie-moet-worden-geheeld/
De invloed van deze verbinding is op dezelfde internetpagina al zichtbaar: je bent namelijk één klik verwijderd van de zgn. 'Ladato si'-alliantie die de spiritualiteit van de Jezuïeten promoot.

Ik vroeg mij af: 'Wat is de eenheid die Jezus bedoelt?'
Hij zegt in Joh. 17:16-17: 'Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.'
Wij zijn dus niet van de 'Bewoonde wereld', zoals het woord oecumene ons doet geloven. En wij worden niet geheiligd door ons te verbinden aan organisaties die door mensen zijn gebouwd.

Laten we eens kijken naar 2 Kor. 6:14: 'Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?'
Deze tekst spreekt over een ongelijk span als er met ongelovigen wordt samengewerkt. Deze samenwerking moet dan wel een doelbewust 'ongelovig doel' nastreven.

Lees deze overdenking nog eens: https://www.komenzietholen.nl/l/uittrekken-waaruit-en-hoe/
Deze overdenking gaat over de hoer die het beest berijdt uit Openb. 17. Zij is het religieuze systeem dat in de eindtijd haar voltooiing bereikt.
Het gaat in Openb 17 over een wereldwijde organisatie die pretendeert Christus te volgen, maar in werkelijkheid de moeder der hoeren is, zij is de grote stad die op 7 bergen is gebouwd.

Herkennen wij deze hoer? Herkennen wij de prostituees die zich aan haar verbinden?
Het gaat uiteindelijk over een andere God. Onze Heer zegt hierover: 'Jullie kunnen niet de beker van onze Heer drinken en de beker van de demonen, en jullie kunnen niet deelnemen aan de tafel van onze Heer en aan de tafel van de demonen.' 1 Kor. 10:21
Sterker nog, wij worden geacht om deze werken te bestraffen: 'Neem niet deel aan de werken van de duisternis, want die zijn vruchteloos, maar bestraf ze.' Ef. 5:11
De praktijk is dat licht en duisternis door elkaar heen loopt. De kunst is om te onderscheiden waar je wel of niet deel hebt aan de werken van de duisternis. De oplossing is om erover te bidden en er onderzoek naar te doen, met name t.a.v. je eigen gemeente of organisatie.
Dit onderzoek en het gebed zal je geestelijk onderscheid geven.

Laten we groeien in dit geestelijk onderscheid, zodat we meer en meer loskomen van verbindingen met de duisternis waar God ons los van wil maken.


DANKEN EN BIDDEN:

* Heer wij danken U voor de tijd waarin wij leven, een tijd waarin U spoedig terugkomt.

* Heer wees ons genadig en leer ons de misleiding te zien door alle verwarring heen.

* Heer wij belijden elk ongelijk span wat wij zijn aangegaan.

* Heer wij kiezen ervoor om de macht van toverij te doorbreken, door samen met U de instituties te onderzoeken op Waarheid.

* Heer help ons om radicale stappen te nemen als U dat van ons verlangt.


LINK:
Erg interessant is de youtube serie van de Fuel project 'Ken je vijand' of 'de rusteloze kerk': https://youtu.be/b06B8MzBQlY?si=-HNQNWMkqKS9Qokn


Maak een gratis website.