Aan armen het evangelie verkondigen

16-05-2023

Waarom is de kerk krachteloos, deel 2
Aan armen het evangelie verkondigen,
Lees 2 Tim.4: 1-5

'De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.' Lukas 4: 18-19; Jes. 61: 1

In Washington was een klein kerkje dicht bij het witte huis waar regelmatig president Roosevelt op zondag binnenliep. Vaak werd de koster op zaterdagavond gebeld met de vraag of de president morgen in de dienst aanwezig was. Stevast gaf hij dan het antwoord: 'Ik weet niet of de president morgen aanwezig is, maar ik kan u verzekeren dat Jezus er is.'

Met onze huisgemeenschap had ik besloten om wat prominente sprekers uit te nodigen. Tijdens een periode van bidden en vasten sprak de Heer tot mij door het verhaal van deze koster en het werd mij duidelijk dat wij zelf worden geroepen voor het 'wakkere en waakzame geluid' binnen onze gemeenschappen. Hij zei: 'Ik zal er zijn en mensen zullen vanwege Mijn aanwezigheid komen.'
De tijd van 'consumptie christendom' is voorbij. Wij worden zelf geacht om op te staan en te getuigen wat Jezus doet in ons leven. Het is namelijk het getuigenis van Hem. Het getuigenis wat wij van Hem geven kan zomaar een profetie bevatten voor een ander: 'Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.' Op.19:10b

Het is een geestelijke armoede die de kerk in de weg staat om zelf op te staan:
'Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.' 2Kor.8:9

Een paar jaar geleden sprak God tot mij. Ingrid (mijn vrouw) en ik liepen richting de auto na een week 'New wine conferentie'. Ik had God om een persoonlijke boodschap gevraagd waarin ik richting zou krijgen en tot nu toe niets ontvangen. Op de grond lag een blaadje. Ik pakte het op en las: 'Doe het werk van een evangelist.'
Mijn eerste excuus was: 'Ik ben geen evangelist.'

Wij zijn met een team doelbewust gaan evangeliseren op diverse plaatsen en hebben het volgende ontdekt:
Evangelisatie is een manier om aan armen de goede boodschap te brengen. Je wordt toegerust in vrijmoedigheid en vrijgevigheid. Je leert Gods Geest te verstaan. Je leert weerstand te bieden aan de duivel. Je leert om te gaan met afwijzing. Je wordt assertief. Je leert de hartekreet van de mensen kennen. Je leert werken in een team. Je ervaart eenheid en liefde in het team. Je bouwt bruggen en herstelt bressen met andere gelovigen. Je wordt toegerust met geestelijk onderscheid. Je gaat genezingen en bevrijdingen meemaken. Soms ontvang je woorden van kennis. Je gaat het belang van de wapenrusting onderkennen. Je gaat deze dagelijks aandoen. Je leert het Woord van God te gebruiken als een zwaard. Je geloof wordt opgebouwd doordat gebedsverhoringen dagelijkse praktijk lijken te worden. Misschien de belangrijkste: Je wordt nederig van hart.

Persoonlijk ervaar ik elke week weer Zijn aanwezigheid en mijn afhankelijkheid. Elke keer word ik bepaald bij het belang aangesloten te zijn op de eeuwige bron van leven. Zoals de schrift zegt: 'Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.' Joh.7:38
Deze stromen uiten zich in een ongekende blijdschap, vrede en bovenal liefde.

Door aan armen het goede nieuws te vertellen word ik zelf gedrongen om de band van de liefde en de band van de vrede te bewaren. Niet alleen tijdens de evangelisatie, maar vooral thuis. Jezus wil ons ECHTE mensen laten zijn. Dat datgene wat wij verkondigen, ook zichtbaar is in ons eigen leven.


Gebed:

* Heer ik constateer dat de velden in Nederland niet wit zijn om te oogsten.

* Heer ons land lijkt zover af te staan van Uw Waarheid en daarom vragen wij U om vergeving.

* Heer wij zijn afgegleden naar een norm die duivels is en niets meer heeft te maken met Uw liefde.

* Heer wij danken U, dat U ondanks dit alles nog genade laat zien. Dat er mogelijk nog een grote oogst gaat komen.

* Heer geef arbeiders voor deze oogst.

* Heer wij belijden dat Uw kerk verdeeld is en geen voorbeeld van eenheid.

* Heer laat ons wakker en waakzaam zijn voor het profetisch geluid uit Uw Woord in relatie tot de tijd waarin wij leven.


Maak een gratis website.