Droom over een zware tijd

'Na corona zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn.'

De wereld heeft iets gezien en meegemaakt waarop zij zal reageren.
Het zal een menselijke reactie en inspanning worden zodat we in de toekomst controle hebben over uitbraken als deze.
Op mondiaal niveau gaan er plannen en afspraken gemaakt worden v.w.b. beheersbaarheid van de natuur en milieu, financieel stelsel, voedselvoorziening en transport van goederen. Plannen en afspraken worden gemaakt t.a.v. vaccinatie, identificatie, concentratie van mensenmassa's en wellicht reducering van de wereldbevolking. Deze laatste plannen en afspraken zullen in detail niet direct zichtbaar zijn voor de bevolking.
Hoe alle (geheime) agenda's gaan lopen? Ik weet het niet.
Er is veel angst en leiders maken daar gebruik van. Gods woord zegt dat de ware liefde angst uitsluit. Wij hebben geen geest van angst gekregen, maar van Liefde, kracht en bezonnenheid.
Ik wil praten over de toekomst vanuit een Bijbels perspectief of wellicht een profetisch perspectief.

In de nacht van 31 maart op 1 april had ik een droom welke ik graag wil delen:

Ik was op een eiland in de Middellandse zee. Er was veel bos en er waren veel bergen. Ik bevond mij in een grot, een onderaardse ruimte met veel mensen. Eén voor één gingen zij dood. Zij werden met witte doeken ingewikkeld. Ik moest de laatste paar mensen inwikkelen. Ik had net voldoende doek voor de laatste persoon. Met één laag kon ik die bedekken. Wat voldoende was voor mijn bescherming
Ik ging naar buiten en liep door de bossen. Na een poosje lopen kwam ik in een dorpje. Er werd omgeroepen dat iedereen moest gaan zitten. Christenen mochten knielen, dus ik knielde. Iedereen die zat moest de hitlergroet brengen. Ik was geknield en deed dat dus niet.

Ik ging weer lopen of ik verplaatste mij op een andere wijze. Dit was voor mij onduidelijk of nieuw. Ineens bevond ik mij met mijn vrouw in een donkere kamer. Het dorp waar wij waren werd doorzocht. Meerdere lichten schenen naar binnen. Mijn vrouw had ik de opdracht gegeven te knielen. Ik denk dat dat in de geest gebeurde want door het plotselinge gevaar konden wij niet meer praten. Doordat wij knielden konden zij ons niet zien. Aanhoudend hebben wij gebeden.

Ineens waren wij op een andere plaats. Vermoedelijk een ander eiland. Het was minder begroeid. We kwamen bij een bruiloft. Ik kende de bruidegom, een persoon uit mijn kerkgemeenschap. De ceremonie vond plaats op een grote heuvelachtige plek. Bruid en bruidegom stonden op een heuveltje. Tijdens de ceremonie werd ik naar voren geroepen om te bidden voor de arm van de bruidegom. Dit deed ik op mijn knieën. Ik ging weer terug naar mijn plek. De ceremonie ging weer door. Plotseling hief de bruidegom zijn arm een paar omhoog en wees ernaar. Iemand riep: 'hij is genezen.' Dit werd gelijk gevierd. Ik liep naar de bruidegom toe, maar ineens was hij verdwenen. Ik ben hem gaan zoeken. Het leek alsof ik in een groot onderaards gebouw was. Ineens zag ik de bruid. Zij bracht mij bij de bruidegom.

Daarna leek het alsof mijn vrouw en ik weer vrij konden verplaatsen. Wij waren hoog in de bergen en besloten naar beneden te gaan.
Overal waren kleine waterstromen die we gebruikten om naar beneden te glijden. Kinderen om ons heen deden dat ook. We maakten er een soort wedstrijd van. We hadden veel plezier.

Dit was mijn droom.

Het lijkt een onsamenhangend geheel. Ik kon er weinig van maken en ben gaan bidden. Toen ben ik het per gebeurtenis gaan analyseren en kreeg deze gedachten:

We bevinden ons in een ingesloten gebied(eiland) met een besmettelijke ziekte, zeer dodelijk, maar het doet ons niets.
Er ontstaat een totalitair systeem met nog enige bewegingsruimte voor christenen. Er is grote groepsdruk om niet voor je geloof uit te komen. De bevolking wordt in sterke mate gemanipuleerd.
Kort daarna gaat manipulatie over in intimidatie met als doel de bevolking te domineren. De kinderen van God ervaren kracht en verplaatsen in de geest over grote afstanden. Zij verstaan elkaar in de geest en ervaren grote wonderen door gebed. God geeft vaak terstond verhoring op gebed.
Op aanhoudend gebed doet God steeds grotere wonderen en brengt ons op plaatsen waar Hij plannen heeft. Als eregasten worden we ontvangen. Men verwacht wondertekenen van ons. We zullen o.a. genezingen doen. Doordat wij de handen opleggen zullen anderen Gods Geest ontvangen en direct hetzelfde ervaren.
We worden meegenomen in grote blijdschap en ervaren stromen van levend water, waar we letterlijk in mogen baden.

Gaat de toekomst er zo uit zien? In geloof zeg ik JA. Niet iedereen zal het zo gaan ervaren. Veel mensen zullen angstig zijn en overmand worden door een geest van angst. Christenen zullen van hun geloof afvallen. De liefde zal verkillen. Mensen zullen zichzelf liefhebben en hun eigen lusten de vrije loop laten in hoeverre dat straks nog mogelijk is. Er worden schuldigen van deze situatie aangewezen. Veelal christenen (of Joden). Er wordt kwaad gesproken over elkaar. Niets of niemand is meer te vertrouwen. Een verschrikkelijke tijd.
Echter wij mogen schijnen in deze tijd als een lamp op een berg. We vallen op omdat er rust uitgaat van ons. We lijken onaantastbaar. Mits wij heel dicht bij God blijven. Dan kunnen en mogen wij het Goddelijk vuur in anderen ontsteken.
Wat een heerlijkheid om in Gods genade zo te mogen wandelen en Zijn Koninkrijk te verkondigen, opdat mensen zich nog zullen bekeren.

Bidden:
Heer spreek tot ons door Uw woord. Geef ons de kracht Uw woord te lezen en overdenken m.b.t. de dingen die komen gaan. Heilige Geest laat ons begrijpen en geef ons dromen of visioenen van U opdat wij in Uw werken mogen wandelen.


Maak een gratis website.