Ben ik op de smalle weg of ben ik op de brede weg?

16-04-2023

Lees Mattheus 7

'Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.' Matt.7:13-14
Is het de dood die heerst of het leven?
Ben ik gebonden of ben ik ontbonden?
Ben ik een slaaf of ben ik vrij?

Bovenstaande Bijbeltekst staat aan het eind van de bergrede. Het is interessant om te zien wat Jezus daarvoor en daarna zegt, oftewel in welke context dit staat.
Hij spreekt over de splinter en de balk, over gebedsverhoring, over de boom en zijn vruchten en de wijze en de dwaze bouwer.
- De splinter en de balk gaan over hypocrisie of huichelarij, het één zeggen en het ander doen, jezelf beter achten als een ander, iemand vol van oordeel. Ten diepste gaat het hier over de oerzonde van hoogmoed.
- Gebedsverhoring heeft direct te maken met geloof en ongeloof, met vertrouwen en wantrouwen. Zijn er gebeden die verhoort worden of misschien beter gezegd: wil je de gebedsverhoring zien. Het is nogal radicaal wat Jezus hier zegt: 'Bid en u ZAL gegeven worden; zoek, en u ZULT vinden; klop, en u WORDT opengedaan.' Sta je zo zeker met Hem in het leven? Ken je Hem ook zo? Eerlijk gezegd heb ik wel eens twijfel.
- De boom en zijn vruchten is de moeilijkste om te onderscheiden. De eerste vraag is of jezelf zo'n boom bent? En als het om herkenning van zo'n boom gaat, dan moeten we wolven in schaapskleren kunnen onderscheiden.
Als oud-militair moet ik direct denken aan camouflage. Je gaat volledig op in je omgeving. Zo is het ook met deze mensen. Op het eerste gezicht zijn ze niet te onderscheiden van anderen. Sterker nog, eigen waarneming doet je constateren dat er veel vrucht is. Vooral in de vorm van bekeerlingen, aanhangers en volgers.
Persoonlijk denk ik dat deze tekst vooral spreekt over een inwendige vrucht. Misschien kunnen we hier de vorige toetsstenen voor gebruiken en kijken of iemand zijn leven overeenstemt met wat hij zegt. Of er een rotsvast vertrouwen is op God. Loopt hij op een brede weg of op een smalle weg? Is hij door de enge poort gegaan? De deur van de schaapskooi: 'Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden.' Joh.10:9

Nog niet zo lang geleden werd ik om hulp gevraagd. Ik twijfelde bij deze persoon of hij een persoonlijke relatie had met Jezus. Ik vroeg hem: 'Beleid jij Jezus Christus als zoon van God? Dit werd beantwoord met een volmondig 'JA, ik beleid Jezus als zoon van God.'
Ineens moest ik denken aan deze tekst: 'En telkens wanneer de onreine geesten Hem zagen, vielen zij voor Hem neer en riepen: U bent de Zoon van God!' Marcus 3:11
Ik vroeg hem: 'Beleid je Jezus Christus ook als Heer van je leven, als je persoonlijke redder en verlosser door Zijn dood en opstanding?' Het antwoord daarna was ontkennend.
Hij is niet door de deur naar binnen gegaan. Voor hem geldt: 'Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.' Joh.10:1

De tijd waar we nu doorheen gaan is noodzakelijk. De storm die binnenkort zal komen legt namelijk de fundamenten bloot. Goede huizen, gebouwd op het fundament van Jezus Christus blijven staan, anderen zullen instorten.

Ben ik op de smalle weg of ben ik op de brede weg?
Sommigen zullen zeggen: het is voor mij geen vraag. Toch geeft Jezus niet voor niets dit onderwijs. Voor mij persoonlijk is de bergrede de belangrijkste toetssteen voor mijn leven. Als wij de wet al niet konden houden, dan doet Jezus hier nog een schepje bovenop en maakt het zonder Hem onmogelijk om Gods wil te doen.


Gebed:

* Heer ik dank U dat U de lat zo hoog heeft gelegd. Uw standaard is echt. Uw norm is waarheid.

* Dank U dat U ons de weg wijst naar het leven.

* Dank U wel dat U het leven bent.

* Dank U wel dat U de deur bent, de nauwe poort.

* Dank U wel dat wij deze poort mochten vinden, want U zegt: wie zoekt, die vindt!

* Laat ons waarheidzoekers en waarheidsvinders zijn en blijven.

* Heer laat ons vooral ons eigen hart toetsen, zodat wij vrij blijven van alle misleidingen van deze wereld.

Maak een gratis website.