De leer van Bileam

25-09-2022

Lees Numeri 22, 23, 24

'Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen.' Judas 1: 11
Judas waarschuwt hier tegen dwaalleraars die binnensluipen.

Jezus waarschuwt de gemeente van Pergamus tegen mensen die een verkeerde leer onderwijzen: 'Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.' Openbaring 2: 14

De 2e brief van Petrus is bijna identiek aan die van Lucas. Beiden spreken over spotters in de eindtijd vlak voor de wederkomst van Christus. Ook hier is de grote waarschuwing tegen dwaalleraars: 'Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad.' 2 Petrus 2: 15

In alle gevallen wordt gesproken over de leer van Bileam. In Openbaring wordt deze leer toegespitst namelijk: 'die Balak leerde'. Zo kunnen wij dus weten waar het grote gevaar ligt.
Dit lezen we in Numeri 25 vers 1: 'Israël verbleef in Sittim, en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab.'
Vermenging met volken die afgoden vereren, vermenging met de wereld. Met mensen die de God van Israël niet kennen. In ons geval vermenging met mensen die Jezus niet van hart tot hart kennen. Die misschien wel van Hem gehoord hebben, maar geen discipel zijn.

Nog iets anders wat mij is opgevallen bij Bileam is dat hij Gods wil al lang kent. God had persoonlijk tot hem gesproken. Toch laat hij zich overhalen als voor de 2e keer hooggeplaatste vorsten van Balak hem komen smeken om Israël te vervloeken.
We kunnen hier spreken van een krachtige manipulatie waardoor Bileam wordt verleidt om opnieuw God te raadplegen terwijl hij het antwoord al weet. We zien dat God meebeweegt en Bileam toestaat met de mannen mee te gaan. Numeri 22: 20
Bileam buigt voor de macht van het geld. Hij hangt een Godsdienst aan met een verdienmodel. Numeri 22: 17

Ook in onze tijd zien wij mensen buigen door manipulatie van hooggeplaatsten. Voor geld of door angst. Zij kennen Gods wil vanuit Zijn Woord. Toch blijven zij vragen en ontvangen uiteindelijk een woord van God wat tegen Zijn wil ingaat. Ook zij negeren engelen van de Heer en wijzen goedbedoelde waarschuwingen af omdat het teveel kost.

Mozes strekte zich uit naar een zuiver en rein volk omdat Hij Gods wil kende. In Numeri 31 vers 15 en 16 lezen wij hoe Mozes de harde lessen van onzuiverheid doorzag:
'En Mozes zei tegen hen: Hebt u alle vrouwen laten leven?
Zie, zíj waren door de raad van Bileam voor de Israëlieten de aanleiding tot trouwbreuk tegen de HEERE, in het geval van Peor, waardoor de plaag kwam onder de gemeenschap van de HEERE.'

Doorzien wij de gevolgen van onzuiverheid in ons leven?
Doorzien wij de gevolgen van vermenging met ongelovigen?
Doorzien wij het gevaar van misleiding en verleiding van personen die met dwaalleer zijn binnengeslopen?
Ben jezelf bereid vanuit een nederige houding je eigen dwalingen middels de Heilige Geest aan het licht te brengen?


Gebed:

* Heer reinig ons als tempel van Uw Heilige Geest van alle dwaling die in ons is, vernieuw ons denken. Haal het hart van steen eruit en geef ons een hart van vlees.

* Heer reinig ons als bruid van Christus. Toon ons elke onzuiverheid. Elke smet of rimpel op de bruidsjurk.

* Heer breng alle duisternis in het licht. Maak onzuivere elementen die binnen zijn geslopen zichtbaar.

* Louter ons als zuiver goud. Toets ons aan het vuur. Doe dit als individu, maar ook als gemeenschap van Christus. Toon ons alle vervuiling en breng ons in de meest nederige houding ten opzichte van elkaar.

* Heer ik smeek U, laat ons die eenheid zijn zoals U en de Vader:

'Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.'   ‭‭Johannes‬ ‭17:23‬


Maak een gratis website.