Hoe blijf je staande in een tijd van verwarring?

12-11-2022

Hoe blijf je staande in een tijd van verwarring?
Door volharding in het geloof zonder twijfel!
Lees Jakobus 1

Hoe train je volharding? Door te volharden!


Jakobus 1: 2-6: Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.

De laatste tijd hebben we al veel tactieken van de duisternis besproken. Tactieken die sinds mensenheugenis worden toegepast echter nu in een climax lijken te komen.
Misleiding is hét grote eindtijd-kenmerk. Een veel gebruikt middel van misleiding is verwarring. Verwarring veroorzaakt op individueel niveau twijfel waardoor ons waardensysteem en daardoor ook ons geloof frontaal wordt aangevallen.
Verwarring komt vaak binnen door individuen of een groep die een oppositie vormt tegen een gezamenlijke waarheid. Het resultaat van verwarring is verdeeldheid met als doel bestaande groepen te elimineren (uit te schakelen).
Verwarring is één van de tactieken die onder de macht van toverij valt omdat de middelen wederom manipulatie en intimidatie zijn en de bron weerspannigheid oftewel rebellie is. 1 Sam.15:23

Vanuit 2 huisgemeenten gaan we wekelijks met 6 evangelisten de straat op. We hebben prachtige gesprekken en veel getuigenissen van wonderen op straat, maar onze groepen groeien niet of nauwelijks.
Op dit moment constateer ik zelfs een landelijke tendens waarin huisgemeenten niet groeien. Het aantal groepen neemt zelfs af. Ik geloof dat dit een tijd van volharding is. Onze groepen worden eerder kleiner. Een tijd waarin God ons wil leren volharden. Waarin Hij ons traint in het onderscheiden van geesten van verwarring die verdeeldheid brengen. Waarin hij ons aanzet om deze geesten te elimineren uit onze groepen, misschien wel uit onszelf. Uitzuivering, schoon en rein worden voor Zijn aangezicht. Een eenheid worden als huisgemeenschap en verbinding maken(muren bouwen) met met andere huisgemeenschappen in de regio.
Het is cruciaal dat huisgemeenschappen periodiek samenkomen zodat zij deze overeenkomsten gaan herkennen, elkaar versterken en zichzelf wapenen.

Wie volhardt ontvangt een beloning: 'Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.' Jak.1:12
Laat je daarom niet ontmoedigen

Jakobus geeft ons een paar opdrachten mee:

  1. 'Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.' vers 21

  2. 'En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.' vers 22

  3. 'Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.' vers 26

  4. 'De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.' vers 27

Hoe blijf je staande in een tijd van verwarring?: 'En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen.' Jak.1:5-6


Gebed:

* Heer dank U wel voor de wijsheid die U ons overvloedig geeft waardoor wij in staat zijn te volharden in ons geloof.

* Dank U wel dat wij in niets tekort zullen schieten als deze volharding in ons doorwerkt.

* Dank U wel dat de verzoeking vreugde in ons bewerkstelligt omdat wij weten dat we omwille van de naam van Jezus worden verzocht.

* Heer schep een WIL in Uw gemeenschap van samenkomen, van eenheid, van verbondenheid in U. Een intimiteit door herkenning in U. Een intimiteit door erkenning van een gezamenlijke vijand.

* Heer wij bidden U dat huisgemeenteleiders de noodzaak gaan inzien van samenkomen. De noodzaak van het bouwen van muren en het dichten van bressen in die muren. De noodzaak van een versterkte stad waarin U centraal staat. Waarin de tempel is herbouwd. De tempel van Uw lichaam.

* Heer wij verbreken de macht van verwarring over onszelf en onze groepen opdat levende stenen op de plaats komen waar U hen wilt hebben.

Maak een gratis website.