Wie zijn het overblijfsel van Zijn erfdeel?

16-06-2024

HET OPENBAAR WORDEN VAN DE ZONEN VAN GOD - deel 1

WIE ZIJN 'HET OVERBLIJFSEL VAN ZIJN ERFDEEL'?
Lees Micha 7
'Wie is een God als U, die de ongerechtigheid vergeeft, en die voorbijgaat aan de overtreding van 'het overblijfsel van zijn erfdeel'?' Micha 7:18

In 2015 had ik een droom: Op het eiland Tholen komt een nieuwe kerk. Zij ontstaat vanuit de bestaande kerken. Het zijn kleine groepen, in elke deelgemeente één. Deze groepen blijven klein. Bij groei moeten zij vermenigvuldigen.
In 2020, coronatijd, werd deze droom gerealiseerd. Althans, dat dacht ik. In ieder geval kregen wij een duidelijke opdracht om met een huiskerk te starten. Al snel hadden wij een verbinding met een huiskerk in Bergen op Zoom. Echter, de groei bleef uit.
Het is nu 2024 en ik besef dat we misschien niet in de breedte zijn gegroeid, maar wel in de diepte met elkaar. We zijn door diepe processen heen gegaan met elkaar. Er zijn in de afgelopen 4 ½ jaar veel mensen aangesloten, maar ook weer verdwenen. Conflictbeheersing leek soms de belangrijkste vaardigheid. Bepaalde visies die wij hadden werden bijgesteld of soms zelfs afgebroken door de leerweg van ervaring. Zelf werd ik uit landelijke bedieningen gehaald en zag ik christelijke bouwwerken, waar ik echt in geloofde, neergehaald worden.

Mijn constatering is nu: 'Uzelf bouwt Uw kerk.'

Micha 7 gaf mij prachtige antwoorden en gaf mij veel herkenning met de tijd waarin wij nu leven.
In Micha 7 lezen we over een tijd van grote verdeeldheid, dat mensen zelfs op elkaar jagen en op bloed uit zijn. Dat de rechtspraak wordt verdraaid. Dat vrienden en zelfs je echtgenoot niet meer te vertrouwen zijn. Dat kinderen respectloos naar ouders zullen zijn. Dat huisgenoten tegenover elkaar staan in plaats van naast elkaar.
Het gaat over een samenleving die compleet ontwricht is. Tot de dag des Heeren zal de afvalligheid niet alleen doorgaan, maar zelfs toenemen.Het lijkt erop dat wij nu, net als Micha, leven in een tijd voorafgaand aan een oordeelstijd.
In ‭‭Mattheüs‬ ‭10‬:‭21‬ ‭wordt ook over een tijd als deze gesproken: 'De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden.'
Of Romeinen 8:36 'Zoals geschreven staat: "Want om U worden wij iedere dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen." 

'Wij kunnen veel leren van de houding van Micha die we lezen in vers 7: 'Maar ik zal uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de GOD van mijn redding. Mijn GOD zal naar mij luisteren.'
Verder doet Micha belijdenis van zijn zonden en ziet zijn verlossing tegemoet. Hij zegt zelfs dat hij de toorn van de Heere zal dragen en tegelijkertijd proclameert hij dat hij zal opstaan voor het oog van zijn vijanden. (vers 8 en 9)
Micha spreekt en wacht op een speciale dag, waarop de Heere de muren zal herbouwen, een dag waarop de mensen God zullen zoeken.
Vanaf deze dag zal de Heere Zijn kudde weer weiden. De heidenvolken zullen beschaamd zijn en in angst naar de Heere komen.
Er zal vergeving zijn voor 'het overblijfsel van Zijn eigendom'.
Wie zijn dat, het overblijfsel van Zijn erfdeel?
Zouden dat de zonen van God zijn: 'Want heel de schepping ziet met hoop en verwachting uit naar het openbaar worden van de zonen van GOD.' Rom.8:19
Vers 19 en 20 geven hier mogelijk ook een antwoord op: 'Hij zal zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden in de diepten van de zee werpen. U zult Jakob trouw bewijzen en liefdevolle trouw aan Abraham, zoals U onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer.'

De komende weken wil ik dit thema verder onderzoeken:
Het openbaar worden van de zonen van God.

BIDDEN EN DANKEN:
* Heer wij danken U dat U door geloof en vergeving in Jezus 'voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Uw erfdeel'.
* Heer wij danken U dat U Uw kerk gaat vernieuwen, van binnenuit.
* Heer wij danken U dat U UIT SION zult komen. Een Sion waar ook de zonen van God naar op weg zijn. (Hebr.12:22)
* Heer er is een geboorte aanstaande. Een geboorte van de zonen van God en de schepping ziet er reikhalzend naar uit. Wij danken U dat het openbaar worden van de zonen van God nabij is.
* Heer wij danken U dat Uzelf als Zoon van God bent geopenbaard.
* Heer wij danken U dat Uw wederkomst aanstaande is en dat rondom Uw komst een krachtig werk zal uitgaan van Uw Geest.
* Heer dank U wel voor de wijsheid van Micha, dat wij net als hem mogen wachten, onze zonden belijden en bovenal de verwachting hebben van de verlossing die U gaat brengen.

Maak een gratis website.