De banden die ondersteuning geven

05-02-2023

De banden die ondersteuning geven

Efeze 4: 1-16


Vorige week schreef ik over een CP(Command Post) in de hemel.

Er staat niets meer tussen ons en Jezus. Door de Heilige Geest die in ons woont hebben wij een permanente 'radioverbinding' met Jezus: 'het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.' Ef.4: 16

Wat zijn dan die banden die bijeenhouden en ondersteuning geven?

In Kolossenzen 3 vers 14 lezen we over de band van de liefde: 'En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.'
In Efeze 4 vers 3 wordt gesproken over de band van de vrede: 'en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.' Wat die band van de vrede is lezen we in vers 4 t/m 6: 'één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.'
Het geheimenis van de Godsvrucht (1Tim.3:16) lijkt zich hier te ontvouwen voor onze ogen. Het is het lichaam van Christus wat een complete Godsvrucht geeft.

- Op individueel niveau hebben wij de vrucht van de Geest nodig om binnen het lichaam van Christus vrucht te dragen: 'De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.' Gal.5:22

- Als de Godsvrucht in ons volgroeid is dan mogen we aan de Godsvrucht broederliefde toevoegen en aan de broederliefde, liefde voor iedereen. (2 Petrus 1: 7)

Het lijkt wel een stappenplan wat God voor ons heeft uitgedacht waarin Goddelijke liefde de sleutel blijkt. Blijdschap staat niet voor niets op een 2e plaats. Deze blijdschap is een uiting van Gods liefde in dankbaarheid naar Hem. Een dankbaarheid die toegang geeft tot Zijn heiligdom: 'Treedt zijn poorten met dankzegging binnen, Zijn voorhoven met jubelzang, Brengt Hem glorie, en zegent zijn Naam.' Ps. 100: 4
Dit is wat ons ware vrede brengt.
Ik moest denken aan Gods Mercy Seat (het verzoendeksel), Gods genadetroon, God die zetelt op de lofzangen van Israël. God die Zijn liefde omzet in een dankbaar hart en ons vrede geeft, amazing Grace. Genade die direct samenhangt met dankbaarheid, gracefulness. Of in het Spaans, Gracias. Of Italiaans, Grazie.

Bij de vrucht van de geest zien we dat liefde, blijdschap en vrede onze relatie met God weergeeft, om geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing uit te kunnen leven naar anderen.

Waarom is dit nauwelijks zichtbaar in de kerk?

Hoe heeft Jezus Zijn gemeente bedoeld?

Hoe gaan de gewrichtsbanden functioneren in het lichaam?

Hoe houden we de verticale verbinding met de CP in de hemel zuiver?

Waarom zijn er nog horizontale verbindingen nodig tussen gemeenschappen?

Hoe ontstaan horizontale verbindingen?

Hoe worden horizontale verbindingen onderhouden?

Wat zijn de grote valkuilen?

Hoe ontvangen wij als legereenheid instructies van God die voor allen gelden?

Hoe kunnen we als legeronderdeel adequaat reageren op instructies met inachtneming van eigen verticale verbinding en instructies?

Bovenstaande vragen probeer ik te beantwoorden in deze presentatie/visie.
https://www.komenzietholen.nl/de-kerk-herontdekt/Danken en bidden:

* Heer wij danken U voor Uw onuitputtelijke liefde voor allen.

* Dank U Heer dat de band van de liefde ons tot een volmaakte eenheid maakt.

* Dank U Heer dat wij eenheid in de geest kunnen bewaren door de band van de vrede.

* Dank U Heer dat wij met elkaar mogen zoeken naar Uw waarheid.

* Dank U Heer dat Uw 'Mercy Seat' een besneden hart is waar U wilt wonen.

* Dank U Heer dat Uw lichaam zal functioneren met gezonde gewrichtsbanden die het lichaam bijeenhouden en ondersteuning geven.

* Heer wilt U ons leren hoe wij horizontale verbindingen tot stand brengen.

* Heer wilt U ons leren hoe wij horizontale verbindingen onderhouden.


Maak een gratis website.