Kerkgenootschap starten

Is het verstandig om als huisgemeente in te schrijven als kerkgenootschap bij de Kamer van Koophandel (KvK)?

Tot op heden is er in Nederland nog steeds een scheiding tussen kerk en staat. Dit geeft de Kerk een speciale positie. Dit is een grondrecht wat is vastgelegd. Van dit grondrecht kan je gebruik maken waardoor je als gemeenschap bescherming geniet t.o.v. maatregelen die nu gelden m.b.t. de zgn. pandemie.
Een kerkgenootschap is vanwege haar positie de makkelijkst op te zetten rechtsvorm. Het kerkgenootschap moet geregistreerd staan op een bedrijfspand  of een kerkgebouw.

Daarna is het vrij simpel om bij de belasting de ANBI status aan te vragen waardoor giften door de gevers volledig aftrekbaar zijn. Om de ANBI status te verkrijgen is het noodzakelijk om een zakelijke rekening te openen. Ook een zakelijke rekening moet geopend worden op een bedrijfspand of kerkgebouw. 
Hieronder vind je een stappenplan om je in te schrijven als kerkgenootschap bij de KvK


1. Download het formulier

Formulier 27 : 'inschrijving kerkelijke organisatie'

2. Vul het formulier in

Vul het formulier in. Op het formulier staat wie het formulier mag ondertekenen en of je nog andere formulieren moet invullen.

3. Verzamel bewijstukken

  • Een geschreven verklaring van meerdere geloofsgenoten mee, waaruit blijkt dat er sprake is van een kerkgenootschap. Minimaal 2 geloofsgenoten moeten deze verklaring ondertekenen. In deze verklaring staat onder andere de naam van de kerkgenootschap en het doel van het genootschap.
  • Notulen van de bestuursvergadering of benoemingsbrieven waaruit blijkt dat degene die het formulier ondertekend heeft ook bestuurder is. Minimaal 2 bestuurders moeten de notulen ondertekenen.
  • Een kopie van het door 2 partijen ondertekend huur-, koop- of pachtcontract of een toestemmingsverklaring van het bezoekadres. Zorg bij een toestemmingsverklaring ook voor een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de eigenaar van het pand. Het bezoekadres van een kerkelijke organisatie mag niet het privéadres van een van de geloofsgenoten zijn. Een adres van een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een boekhouder, notaris en dergelijke mag wel.

4. Ga naar KVK om je inschrijving af te ronden

  • Neem het ingevulde en ondertekende formulier, de bewijsstukken en een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Voor een bezoek aan KVK moet je een afspraak maken. Bij je bezoek controleert een medewerker van KVK je legitimatie en of je aan de voorwaarden voldoet om je in te schrijven.
  • Maak een afspraak met de KVK op onderstaande internetpagina, ga naar punt 4, druk op de button 'Inloggen met DigiD' en log in met DigiD. 

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-onderneming-kerkelijke-organisatie/

Als je inschrijving binnen is kan je een zakelijke rekening aanvragen bij een bank. Als je deze hebt kan je via onderstaande site van de belasting de ANBI-status aanvragen.
De voorwaarden om een ANBI status te krijgen is dat de rekening op naam van het kerkgenootschap staat en dat bij opheffing/liquidatie van het kerkgenootschap het batig saldo en bezittingen ten goede komen aan een ANBI instelling met een soortgelijk doel.
Verder moet het financieel jaarverslag en het beleidsplan op een site zichtbaar zijn.

Het kerkgenootschap 'Kom en zie Tholen' heeft dit in haar beleidsplan op de site als volgt omschreven: https://www.komenzietholen.nl/beleidsplan/

Maak een gratis website.