Deel 2. Inleiding

09-05-2020

Ben je in deel 1 van Corona naar Kruis gegaan? Ben je waakzaam geworden? Zie je de fysieke krachten en machten om je heen? Begrijp je dat daar geestelijke machten aan verbonden zijn?
Misschien ben je gechoqueerd door deel 1? Mensen in de 2e wereldoorlog waren ook gechoqueerd. Dit kon leiden tot blindheid met als gevolg nalatigheid, maar het kon ook leiden tot waakzaamheid met als gevolg dat er velen in het verzet gingen.
Wat de uitwerkingen van beiden reacties waren kan jezelf wel invullen.

'De tijd komt en is nu' zegt Jezus enkele keren. Deze uitspraak roept op tot waakzaamheid. Zowel Matteüs (24), Marcus (13), als Lucas (21) spreken over deze tijd. De verwoesting van de tempel en Jeruzalem wordt hierin vernoemt. Vele christenen verbinden dit aan de verwoesting in het jaar 70 waarna de verstrooiing (diaspora) van het Joodse volk over de aarde plaatsvond.
Wees waakzaam! In dezelfde hoofdstukken wordt gesproken dat deze dingen voorafgaan aan wederkomst van Jezus. Kenmerkend in deze periode zijn 7 verschrikkelijke jaren waaruit we kunnen opmaken dat hier wordt gesproken over de 70e jaarweek van Daniël (lees Daniël 9)
We gaan even terug naar het prille begin van deze aarde: In die tijd en ook daarna leefden er reuzen op aarde. Dat waren de kinderen die geboren waren nadat de zonen van God getrouwd waren met de dochters van de mensen. Zij waren de grote, machtige helden uit de vroege tijd. Genesis 6: 4 Basic Bijbel
Dit is de tijd van Noach. Een verschrikkelijke tijd. Zonen van God, zeer waarschijnlijk worden hier (gevallen) engelen bedoeld, hebben sex met vrouwen. Hieruit worden reuzen geboren. In Mattheüs 24 vers 38-39 lezen we dat de tijd waarin wij leven niet veel anders is als de tijd van Noach:
Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,
en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
Lucas is misschien nog iets duidelijker:
Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen.
Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. Lucas 21: 34-36
Herken je dit? Als je nu om je heen kijkt, als je mensen hoort praten, als je de wereld weer ziet opstarten.
Ga er niet in mee!

Dit is niet zomaar een schrijven maar een schreeuw: Wake-Up!
Neem deze woorden zeer serieus. Onderzoek Gods woord. De parallellen in 2020 en destijds met Pasen en Pinksteren zijn niet toevallig. In Gods koninkrijk gebeurt niets toevallig. Maar God gaat niet jou keuze sturen. Jij bent geen marionet zoals de wereld zich nu als marionetten alles laat gebeuren. De keuze om Gods weg te gaan mag jezelf maken.
Onderzoek wat er momenteel in deze wereld gaande is.
Hoe de 'mainstream-media' functioneert en door wie deze geleid wordt. Welke rol hadden zij de afgelopen jaren bij alle demonstraties wereldwijd? Waarom wordt er zo hoog ingezet op milieu? Klopt alles wat jij hoort? Worden wij gemanipuleerd? Waarom laten wij momenteel de economie wereldwijd instorten? Corona? Waarom worden 'tegen-geluiden' op dit moment massaal van Youtube, Facebook en Twitter verwijderd? Miljarden uit onze welvaart verdampen terwijl er dagelijks 24.000 mensen(bron wikipedia) sterven door hongersnood. Welke rol heeft de farmaceutische industrie op dit moment op het wereldtoneel? En waarom al die ophef over 5G? Waarom stuurt Elon Musk 42.000 satellieten de ruimte in? Waarom is er de laatste jaren een toename in berichten van buitenaardse wezens? Kan dit letterlijk verband hebben met de teksten uit Genesis 6? Welke rol gaat Artificial Intelligence (AI) oftewel kunstmatige intelligentie spelen in de komende tijd?
In dit deel ga ik niet in op bovenstaande vragen, maar ik wil je wel uitdagen om hierover na te denken in het licht van Gods woord.
In deel 3 zullen we het profetisch woord gaan onderzoeken en mogelijk zien wat profeten te zeggen hadden over de tijd waarin wij nu leven.

De komende hoofdstukken ga je lezen hoe de kerk vorm kan krijgen in de tijd van verdrukking. Die nu al is!
Wat jouw rol gaat worden in de kerk. Hoe de Heilige geest joe roept voor een taak. Waar en wanneer deze kerk vorm gaat krijgen en hoe de huidige kerk hierin kan ondersteunen door de komende tijd als een transitieperiode te gebruiken.
Nu worden wij geroepen om ons voor te bereiden!
Het zal je ook helpen om zelf 'hervormd te worden in je denken'. Ik noem dat 'omdenken'.
Dit omdenken is gelijk de aanzet om alles in je leven om te gaan zetten naar nieuwe prioriteiten.
Hierna krijgen we een paar hoofdstukken waarbij we discipelschap als een lifestyle gaan omarmen.
Uiteindelijk komen we op een bovennatuurlijke wijze bij de grote opdracht welke in mijn beleving als vanzelf door jou heen gedaan gaat worden als jouw prioriteiten en daarmee ook jouw leven permanent veranderd worden.

Welkom dappere held in het leger van de Heer!

Gods zegen bij het lezen van deel 2.

Maak een gratis website.