kies voor u heden wie u zult dienen, deel 3 Het grootste moment uit de menselijke geschiedenis

15-05-2022

Het grootste moment uit de menselijke geschiedenis
Lees Jozua 3

Zoals wij nu de wederkomst van Christus verwachten, zo moet het zijn geweest voor de Israëlieten aan de oostzijde van de Jordaan. De spanning ten top! Niet alleen voor hen.
De volken rondom wisten van hun God die de Schelfzee geopend had voor zo'n 2 miljoen Israëlieten. Zij wisten dat de Farao met zijn leger door deze God verslagen was door de zee weer te sluiten. Zij wisten van een volk dat woonde in de woestijn. Hun tenten opgesteld in slagorde rondom het heiligdom van deze God. Een God die zichtbaar was door een wolk en een vuurkolom. Een God die voor hen uitging en hen op wonderlijke wijze leven gaf in de woestijn. Een God voor Wie niets onmogelijk is.
Deze God werd soms meer door de omringende volken gevreesd als door Israël zelf. Dit zien we in het verhaal van vorige week uit Numeri 13. Het verhaal van de 12 verspieders. Door een kwaad gerucht verliest heel het volk hun vertrouwen in hun leider en God en wil terug naar Egypte, terug in slavernij.

Echter nu is het anders en is het volk gehoorzaam. Het is een nieuwe generatie. Zij hebben heilig ontzag voor Jozua en Kaleb. 2 mannen die door God gespaard zijn. Zij weten dat Jozua een uitvoerder is van God en willen Hem volgen.
Dit zien we letterlijk gebeuren. De Ark van God gedragen door de priesters met daarachter op gepaste afstand (2000 el) het volk.
Er zijn nog steeds reuzen in het land waar zij naartoe gaan en de steden zijn nog steeds ommuurd, menselijk gezien onneembaar, maar zij geloven wat de 2 verkenners hen zeiden: 'Zeker, de HEERE heeft ons heel dat land in handen gegeven, want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst.' Jozua 2:24

Een prachtig beeld hoe een compleet volk hun God volgt. Natuurlijk is dit waargenomen door verkenners van de vijand. Het volk waar al 40 jaar lang over wordt gesproken, waar de toenmalige wereld voor siddert, is nu onderweg naar hun stad en hun God gaat voorop.

Zijn wij op deze wijze volgers van Jezus?
Gaan wij met een zelfde vertrouwen achter onze leidsman Yeshua aan?
Ervaren wij die eenheid zoals Israël dat ervaren moet hebben?

Het valt mij op dat er niets wordt gezegd over de slagvolgorde. Tenslotte gaan zij het land binnen van reuzen, waar de steden ommuurd zijn en waar de mensen elkaar verslinden.
De positie van Jozua, de leiders van de stammen en al hun hoofdmannen over 1000, 100, 50 en 10 wordt
niets over gezegd.
Het enige wat je hoort is: 'Wanneer u de ark van het verbond van de HEERE, uw God, ziet, en de Levitische priesters die hem dragen, moet ú vanaf uw plaats opbreken en hem volgen.'
Er is geen angst, maar blind vertrouwen in God die voor hen uit gaat.
God die elke dag voor hun ging in de woestijn. God die hen voor wil gaan en wil leiden in alle omstandigheden.
Zij handelden al 40 jaar op identieke wijze als een EENHEID. Bij het opbreken of opbouwen van het kamp wist iedereen zijn of haar taak. Dit op zich moet al een indrukwekkend beeld zijn hoe Israël als een mierenhoop begon te bewegen en in 'no time' als een militaire eenheid achter hun God aan gaat.

Deze God dienen ook wij. De eenheid, zoals bij dit nomadenvolk, is er niet meer, maar Hij is er wel. Wij zijn veranderd naar onafhankelijke mensen, maar Hij is niet veranderd en wil dat wij weer afhankelijk worden. Afhankelijk van Hem en van elkaar.

Wat is het grootste moment uit onze geschiedenis? Ook aan ons heeft God zich al geopenbaard. Zelfs toen wij nog in slavernij leefden.
De tijd is nabij dat Hij zich opnieuw openbaart. Hij zelf zal deze eenheid brengen en jou mogelijk aanstellen als leider over 10, 50, 100 of 1000. Yeshua zal voor ons uitgaan en wij zullen weten dat Hij onze leider is en handelen vanuit Zijn Geest.

Gebed:

* Heer wij schreeuwen tot U geef eenheid binnen Uw gemeenschap, binnen Uw volk Israël.

* Heer maak ons weer afhankelijk van U en van elkaar.

* Heer wij zien dat oorlog, ziekten, droogte en sprinkhanen nodig zijn om ons weer één te maken.

* Heer wij zien uit naar dit grootste moment in de geschiedenis dat U terugkomt om ALLES te herstellen zoals U het bedoeld heeft.


U maakt ons één: https://youtu.be/gfBFBGs6xlo


Maak een gratis website.