Ledigheid is des duivels oorkussen

04-03-2024

Ledigheid is des duivels oorkussen

Lezen Spreuken 6


Spreuken 6 gaat voor een groot gedeelte over luiheid. Ledigheid is een oud Nederlands woord hiervoor. Zo is oorkussen, een hoofdkussen.

Spreuken 6 waarschuwt ons voor luiheid, maar, schrik niet, ook voor de 7 zonden waarvan God gruwelt: 'Deze zes dingen haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor zijn ziel'

Het is alsof God zelf zegt: 'Deze zaken mag je nooit doen. Hier doe je Mij het meest pijn mee. Hier heb Ik je niet voor gemaakt. Het is de weg naar het verderf.'

Opmerkelijk dat juist deze tekst staat ingeklemd tussen 4 waarschuwingen:

  1. Zorg dat je nooit garant staat voor iemand anders schuld. vers 1-5

  2. Luiheid zorgt voor armoede en gebrek. vers 6-15

  3. Bewaar het gebod van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. vers 20-23

  4. Loop weg voor de verleiding van overspel en seksuele onreinheid. vers 24-35


In Spreuken 6 lijkt een opbouw te zitten naar een verderfelijk kwaad waarvan bijna geen terugkeer mogelijk is.

Laten we eens kijken voor welke valkuilen Salomo, de schrijver van Spreuken, ons probeert te bewaren:

1. Borg staan, voor iemands schuld garant staan, brengt je onder een macht van slavernij. Niet voor niets zegt het Woord: 'Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht.' 1Tim.6:10

2. Slavernij leidt tot luiheid, lusteloosheid. Het slaat je als het ware lam. Door het overmatig zorgen maken trekt het je uit de werkelijkheid en kom je in een staat van ordeloosheid. Het kan je niets meer schelen, er is geen doel meer in je leven.

Ik zou hier ook nog bij willen vermelden dat iemand anders borg kan staan voor jou. In Nederland staat bijvoorbeeld de NHG, Nationale Hypotheek Garantie, garant voor het afbetalen van jouw huis aan de bank als je dit zelf niet meer kan doen. Ik wilde dit toch even genoemd hebben, zodat je het besef krijgt dat het hele hypotheekstelsel verbonden is aan een vorm van loonslavernij.


Niet voor niets komt nu de waarschuwing: 'Er zijn veel dingen die de Here haat en zeker zeven waarvan Hij een afkeer heeft: hoogmoed, liegen, moorden, slechte plannen smeden, met plezier kwaad doen, vals getuigen en verdeeldheid zaaien onder broeders.' Spr.6:16-19HTB

Ook voor koning Salomo geldt: 'Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle.' 1Kor.10:12 Salomo werd uiteindelijk een ervaringsdeskundige van zijn eigen woorden en weet als geen ander hoe bovenstaande zonden bij hem binnen zijn gekomen en waar ze toe leiden:


3. Als het zover is gekomen geeft hij het advies wat we lezen in Spreuken 6: 20-23:

Mijn zoon, houd je aan het gebod van je vader, verwerp het onderwijs van je moeder niet. Bind ze voortdurend op je hart, hang ze om je hals. Als je op weg gaat, zal het je leiden,

als je neerligt, zal het over je waken, als je wakker wordt, zal het tot je spreken.

Want het gebod is een lamp en onderwijs is licht, bestraffingen ter vermaning zijn de weg ten leven.

Het is een weg terug die hij hier geeft, een weg terug uit slavernij en doelloos zijn. Zonde zorgt ervoor dat je je doel mist, je komt niet tot de bestemming die God voor je heeft.

Waarom geeft hij dit laatste indringende advies?

4. 'Om je te bewaren voor de slechte vrouw, voor het gevlei van de tong van een onbekende vrouw.' vers 24


Is het je wel eens opgevallen dat de Bijbel zegt dat we het kwaad moeten weerstaan?

'Onderwerp jullie daarom aan GOD, bied weerstand aan de satan en hij zal van jullie wegvluchten. ' Jak.4:7

Er is echter één kwaad waarvan God zegt dat we ervan weg moeten vluchten: 'Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.' 1 Kor.6:18


Bidden en danken

* Heer wij danken U voor de waarschuwingen die U geeft in Uw Woord.

* U zegt: Want het gebod is een lamp en onderwijs is licht, zoals het Woord een lamp voor mijn voet is en een licht op mijn pad Ps.119:105

* Wij danken U voor deze lichten en wij danken U dat U het licht bent.

* Wij danken U dat wij dit licht mogen weerspiegelen.

* Heer bewaar ons voor de mammon en alles waar geldzucht toe leidt.
* Heer bewaar ons voor slavernij en ledigheid.

* Heer wij willen U danken, dat U Uw hart laat zien, als U aangeeft in dit Woord wat Uw grootste pijn is.

* Heer geef ons het besef wanneer we moeten vluchten.

* Heer wij danken U voor de weg terug die U geeft in het gebod van onze vader en het onderwijs van onze moeder


Maak een gratis website.