Lopen in de lucht

02-04-2024

Lees Johannes 17 als een gebed na de overdenking

In 1935 sprong atleet Jesse Owens als eerste over de 8 meter grens, namelijk 8.35mtr.
Na 25 jaar, tijdens de Olympische Spelen van Mexico in 1968, verbeterde Bob Beamon dit record met maar liefst 55 cm. naar 8.90mtr. 23 jaar later, in 1991 vestigde Mike Powell een nieuw record van 8.95mtr. Dit record staat nog steeds.
Het geheim van deze atleten is 'Lopen in de lucht.'
Natuurlijk zijn er veel meer factoren zoals snelheid, maar ook coördinatie, kracht en lenigheid. Dit worden ook wel de basis-motorische eigenschappen genoemd.
Bovenstaande mannen wisten op een moment in de geschiedenis, de geschiedenis te herschrijven door alle juiste omstandigheden samen te laten vallen en een legendarische sprong te maken.

Weet je dat onze God ons over een muur wilt laten springen?
Psalm 18 vers 30 zegt: 'Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.'
Een betere vraag is misschien: 'Hoe leren wij lopen in de lucht?'
Het antwoord staat er direct achter in vers 31, namelijk door te vluchten naar het Woord: 'Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.'
Het is Gods Woord wat 7-voudig gelouterd is, het is het meest zuivere wat ons hart binnen kan komen. Jezus Christus in persoon is het vleesgeworden Woord van God.
Dit is wat wij nodig hebben om over een muur te springen, om barrières te doorbreken, om een nieuw seizoen te starten in het ritme van God, waarbij wij weer trouw worden aan Zijn tijden en wetten.
Is dit niet 'lopen in de lucht'? Weer synchroon gaan lopen met Gods tijden en wetten, waar wij het vorige week over hadden? Een synchroniciteit waardoor God ons geschiedenis wil laten schrijven door historische sprongen.
Wederom een betere vraag: "Hoe gaan wij in 'His-Story' staan?"

Net als bij de atleten zijn er meerdere factoren, namelijk 4.
Je zou dit de 4 basis-motorische eigenschappen van het kruis kunnen noemen. Zij zijn gemakkelijk te onthouden door 4 x 'G', oftewel:
Gebed, Gods Woord, Gemeenschap en Getuige zijn.
Gebed en Gods Woord vormen de verticale lijn van het kruis, want Jezus zegt in Matt.6:33: 'Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.'
Laten wij dan ook net als Hem, het 'vleesgeworden Woord', eerst de verticale verbinding in orde maken, zodat Hij over ons kan bidden: 'zij hebben Uw woord in acht genomen.' Joh.17:6
Het is het Hogepriesterlijk gebed, het gebed wat Jezus uitspreekt tot Zijn Vader, het laatste gebed voor Zijn gevangenneming, veroordeling en dood.

Het vleesgeworden Woord, spreekt als volgt over het Woord:
vers 8: Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven
vers 14: Ik heb hun Uw woord gegeven
vers 17: Uw woord is de waarheid
vers 20: En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven.
Dit laatste vers zoomt in op de horizontale lijn van het kruis: Gemeenschap en Getuige zijn.
Dit hele hogepriesterlijk gebed is een smeekbede van Jezus aan Zijn Vader om eenheid onder de broeders en zusters. Eenheid in de gemeenschap van Jezus Christus zal als gevolg hebben dat de wereld Hem erkent, zie vers 21:'opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.'

Hier staat met andere woorden: 'Als jullie één zijn in Mij, ben je Mijn getuige voor de ongelovigen.'
Lopen in de lucht is dus eerst aanlopen (Gods Woord), afzetten en de lucht in (Gebed). Daarna kunnen wij pas de passen in de lucht maken, echte Gemeenschap vormen en daardoor Getuige zijn.
Het lopen in de lucht van Bob Beamon was een momentopname, ons lopen in de lucht zal een eeuwigheid duren.


Bidden en danken:

Bid nu dit hogepriesterlijk gebed, Johannes 17, en doe dit als een discipel van Hem. Een discipel die bereid is om in de voetstappen van zijn Rabbi te gaan.


Maak een gratis website.