Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen

29-05-2019

Vorige keer hebben we gekeken naar bekering, de enige weg tot waarachtig geloof.
De definitie van geloof vinden we in Hebreeën 11:1: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Vijf verzen verderop, in Hebreeën 11:6, vermeldt de schrijver de rol die geloof speelt in het naderen van de mens tot God:
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
Let op die twee zinnen: Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen en wie tot God komt moet geloven. Hieruit zien we dat geloof de onmisbare voorwaarde is om tot God te naderen en God te behagen.
Het negatieve aspect van deze waarheid wordt vermeld in het tweede deel van Romeinen 14:23: Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Dat betekent dat alles wat iemand ooit doet, hem door God als zondig aangerekend wordt, wanneer het niet in waarachtig, bijbels geloof wordt gedaan.
Dat principe is zelfs van toepassing op godsdienstige handelingen en activiteiten, zoals bijvoorbeeld kerkbezoek, het opzeggen van gebeden, het zingen van gezangen, of bijvoorbeeld liefdadigheid. Als al dit soort handelingen en activiteiten niet verricht worden uit (en in) oprecht geloof in God, dan zijn ze op geen enkele manier aanvaardbaar voor Hem.
Tenzij waarachtige bekering aan zulke daden is voorafgegaan en tenzij ze voortkomen uit waarachtig geloof, zijn het niets anders dan wat de Bijbel noemt 'dode werken', volkomen onaanvaardbaar voor God.

Vragen
Waar ligt jouw redding?
Is het bij jou eerst zien en dan geloven?
Is er een conflict tussen jouw zintuigen en Gods woord?
Heb je wel eens moeite om te handelen naar de waarheid van Gods woord?
Zou je zonder geloof God kunnen behagen?
Kan je de antwoorden ook toelichten?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en laat je hierin vooral leiden door de Heilige Geest.
Neem met elkaar meer tijd voor gebed als gebruikelijk.
Tip: plan voor werktijd in kleinere groepen gebed-samenkomsten. Kan een kwartiertje voor het werk zijn of desgewenst langer.
Bid specifiek en schrijf op waar je voor gebeden hebt. Ga Gods hand zien op jouw plek!

Maak een gratis website.