Onze huisgroepen


 • Woensdag 12.00 - 14.00 uur 'Man zijn in Gods Koninkrijk', mannenlunch en ontmoeting 
 • Woensdag 19.00 Bijbelstudie
  - elke eerste woensdag van de maand: bij Jan en Elly
  - elke tweede woensdag van de maand: bij Aad en Heidi
  - elke derde woensdag van de maand: bij Willem en Ingrid
  - elke vierde woensdag van de maand: bij Henk en Williejanne
  - elke vijfde woensdag van de maand: bij Jasper en Rebecca 
 • Zondag 10.00 uur dienst in Bergen op Zoom
 • Elke eerste zaterdag van de maand een viering met alle huisgroepen

Wil je ergens aansluiten neem dan contact op via komenzietholen@gmail.com

Onze huisgroepen

De Gemeenschap van gelovigen in een kleine groep die groeit door het Bijbels principe van vermenigvuldiging: 'En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.' 2 Tim.2:2
Een plaats waar voeding is, waar jij je geestelijke genadegaven en bediening mag ontdekken.
Een plaats waar intimiteit, geborgenheid, zorg en veiligheid is door kleine groepen en discipelschap.
Er zijn meerdere huizen waar de gemeenschap plaats vind. Voor de één is het een huisgroep omdat hij/zij samenkomt in een kerk, voor de ander is dit een huisgemeente.
Steeds meer broeders en zusters 'leren hun huis open te stellen'. Elk huis heeft zijn eigen dynamiek. 

Motto: 'Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers' Psalm 127

Maak een gratis website.