Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn

01-10-2023

Lees 2 Koningen 6: 8-23

Voorjaar 2020 had ik een droom. Een droom waarin God mij duidelijk maakte dat er een tijd zal komen waarin het bovennatuurlijke normaal voor ons zal worden.

Naarmate de verdrukking toeneemt in de wereld, zullen wij in Zijn kracht wonderlijke dingen meemaken. In die droom konden wij elkaar in de geest verstaan, we werden in de geest verplaatst, we ontvingen in de geest woorden van kennis, we werden zelfs onzichtbaar op momenten dat dat nodig was.

Het lijkt het leven van Elisa wel. Hij kon vrij bewegen in een verschrikkelijke tijd. Koning Achab en koningin Izebel zijn dood. Hun zoon Joram is koning van Israël. Hun dochter Athalia trouwde met de Koning van Juda, die toevallig ook Joram heet. We kunnen zeggen dat beiden in de slechte wegen van hun ouders wandelen. Nadat Jehu het complete geslacht van Achab, Israël, heeft uitgeroeid, roeide Athaliabijna het complete geslacht van haar man uit, oftewel Juda.
Een tijd van moord en doodslag, van verdeeldheid, waarin God een profeet doet opstaan die een dubbel deel krijgt van de kracht van Elia, zoals een eerstgeboren zoon ook een dubbel erfdeel ontving.
Wat een prachtig beeld over een zware tijd waarin God de geest van Elia dubbel vrijzet over Elisa.
Elisa die zelfs Gods kracht ontvangt om het op te nemen tegen het leger van Syrië.
In de geest ontvangt Elisa de slechte plannen van de koning van Syrië. Elisa geeft de strategie van de vijand door aan de koning van Israël.
Elisa doet niets in het geheim, de koning van Syrië weet hem te vinden en omsingeld de stad waar hij is.
De knecht van Elisa is bang en zegt: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen?
Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn.
En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. 2Kon.6:15-17

Beseffen wij dat 'zij die bij ons zijn, méér zijn dan die bij hen zijn'?
Geloven wij dat God in staat is om paarden en strijdwagens van vuur rondom ons te plaatsen als dat nodig is?
Hoe gaan wij straks om met zulke situaties, als de overheid legers stuurt om ons uit onze huizen te halen?

Het valt mij op dat Elisa barmhartig blijft tegen het leger dat hem wil doden. Hij toont hen Gods almacht en vervolgens Gods barmhartigheid.

Gebed:

* Dank U Heer dat U de geest van Elia stuurt voordat die grote ontzachtwekkende dag van de Heere komt.

* Dank U Heer dat wij als eerstgeborenen van de schepping in Jezus Christus ook een dubbel erfdeel hebben ontvangen.

* Dank U Heer dat U zegt dat Elia een mens was zoals wij. Laat ons dan ook een 'Elia-generatie' zijn die in de Geest van Jezus Christus als Elisa aan het werk gaat, omdat zij een dubbel erfdeel heeft ontvangen.


Maak een gratis website.