Een nieuwe koers voor onze regio

'Want mijn huis zal huis van gebed genoemd worden, voor alle volken' Jesaja 56:7

Bouw mee aan een huis dat de storm kan doorstaan

Nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden

  1. Huisgemeenten en huisgroepen zijn de kern van de gemeenschap
  2. Binnen de kleine gemeenschap is discipelschap, zorg voor elkaar
  3. Periodiek zijn er  een celebrations, een viering met christenen 'over kerkmuren heen'
  4. Er is een inter-kerkelijk 24-7 gebedshuis
 • De gemeente: De Gemeenschap van gelovigen in kleine groepen. Een plek waar voeding is, waar jij je gaven mag ontdekken, waar intimiteit, geborgenheid, zorg en veiligheid is. 
  En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. 2 Tim.2:2
 • De celebration:  Een viering waar lofprijs en aanbidding centraal staan en waar wondertekenen geen doel op zichzelf zijn maar ons zullen navolgen, waar je toegerust wordt en je positie mag innemen. 
  Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. 1 Korinthe 4: 20
 • Een gebedshuis: Een 24-7 gebedshuis wat regionaal gedragen wordt door de gemeenschap   
  Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Jesaja 56:7

Overdenkingen van '24-7 gebed'