Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken 

Jesaja 56:7

Wij zijn een interkerkelijke huisgroep waar iedereen welkom is

Onze huisgroepen

De Gemeenschap van gelovigen in een kleine groep die groeit door het Bijbels principe van vermenigvuldiging. 2 Tim.2:2
Een plaats waar voeding is, waar jij je geestelijke genadegaven en bediening mag ontdekken.
Een plaats waar intimiteit, geborgenheid, zorg en veiligheid is door kleine groepen en discipelschap.
Er zijn meerdere huizen waar de gemeenschap plaats vind. Voor de één is het een huisgroep omdat hij/zij samenkomt in een kerk, voor de ander is dit een huisgemeente.
Steeds meer broeders en zusters 'leren hun huis open te stellen'. Elk huis heeft zijn eigen dynamiek. 

Motto: 'Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers' Psalm 127

'De knechten zeiden tegen hem: "Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?" Hij antwoordde: "Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 'Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het....

Tijdens het gebed op vrijdag ging het over het verschil tussen 'hart' en 'hard'. Dit met betrekking op hartgesteldheid met betrekking tot verdeeldheid in christelijke gemeenschappen in deze tijd.
Mijn oog viel op deze Bijbeltekst: 'Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard' Joh.12:40
Jezus herinnert Zijn discipelen aan een tekst van Jesaja....

Maak een gratis website.