Een nieuwe koers op Tholen

Kom en Zie is een lokaal christelijk platform op het eiland Tholen wat ten dienste staat van interkerkelijke initiatieven.

'Want mijn huis zal huis van gebed genoemd worden, voor alle volken' 

Jesaja 56:7

Wie bouwt mee aan een huis op Tholen dat de storm kan doorstaan?

Wat voor een huis wil God bouwen? Wat is er nodig? Wat zegt Gods Woord?

  • Een gebedshuis: Een 24-7 gebedshuis   2 Kr.7:13-14
  • Een krachthuis:  Een huis waar de kracht van de Heilige Geest tot eer en glorie van de naam van Jezus wordt uitgeleefd door o.a. bevrijding, genezing en wondertekenen. Marcus 16: 17-18, Hand.2:44-47
  • Een broodhuis: Gemeenschap, bediening en evangelisatie  Een huis waar broeders en zusters worden toegerust  als huisgemeenteleider. Op zoek naar elkanders gaven. Regelmatig evangelisatie-acties. 2 Tim.2:2; Matt. 9: 36-38; Matt.16: 18-19