Eens in de maand 

Wakkere kerk dagen voor wakkere en waakzame christenen in Zeeland en Brabant

Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken 

Jesaja 56:7

Wij zijn een interkerkelijke huisgroep waar iedereen welkom is

Onze huisgroepen

De Gemeenschap van gelovigen in een kleine groep die groeit door het Bijbels principe van vermenigvuldiging. 2 Tim.2:2
Een plaats waar voeding is, waar jij je geestelijke genadegaven en bediening mag ontdekken.
Een plaats waar intimiteit, geborgenheid, zorg en veiligheid is door kleine groepen en discipelschap.
Er zijn meerdere huizen waar de gemeenschap plaats vind. Voor de één is het een huisgroep omdat hij/zij samenkomt in een kerk, voor de ander is dit een huisgemeente.
Steeds meer broeders en zusters 'leren hun huis open te stellen'. Elk huis heeft zijn eigen dynamiek. 

Motto: 'Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers' Psalm 127

Wie oordelen? Deel 3: Oordeel hen die binnen zijn
Lees 1 Korinthe 5

Als Paulus bij de Korinthiërs een vorm van hoererij aantreft dan is hij zeer scherp en zelfs verontwaardigd dat de broeders dit hebben toegestaan binnen de gemeenschap.
Hij stelt dan heel duidelijk:
'Het is toch niet aan mij om hen die buiten...

Maak een gratis website.