Een nieuwe koers voor Zeeland

'Want mijn huis zal huis van gebed genoemd worden, voor alle volken' Jesaja 56:7

Bouw mee aan een huis dat de storm kan doorstaan

Nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden

  1. Onze visie is gebaseerd op kleine gemeenschappen
      Binnen de kleine gemeenschappen is discipelschap in 2 0f 3-tallen voor verdieping.
  2. De kleine gemeenschappen maken gebruik van een gezamenlijk 24-7 gebedshuis
       
  We zoeken een locatie voor een 24-7 gebedshuis
  3. Periodiek is er  een celebration, een viering met andere kleine gemeenschappen
 • De huisgemeente: De Gemeenschap van gelovigen in kleine groepen. Een plek waar voeding is, waar jij je gaven mag ontdekken, waar intimiteit, geborgenheid, zorg en veiligheid is. 
  En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. 2 Tim.2:2
 • Een gebedshuis: Een 24-7 gebedshuis wat regionaal gedragen wordt door de gemeenschap   
  Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Jesaja 56:7
 • Een celebration:  Een maandelijkse viering waar lofprijs en aanbidding centraal staan en waar genezing en bevrijding plaats vindt, waar je toegerust wordt en je positie mag innemen. 
  Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. 1 Korinthe 4: 20

Overdenkingen van '24-7 gebed'