Elke eerste zaterdag van de maand aanbiddingsdienst!

Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken 

Jesaja 56:7

Wij helpen mensen die even een steuntje in de rug nodig hebben. Tot nu toe doen we dit met een klein team, meestal op dinsdagen. 

Wij zijn een interkerkelijke beweging waar iedereen welkom is


In Hooglied 2:15 staat: 'Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien.' Een keer stuurde een zuster mij de volgende waarschuwing: 'Waakt voor de jonge vossen'. Ook vond ik een tijd terug een jonge vos die was aangereden. Dit was in 'Oud Vossemeer.'
Je begrijpt al dat...

'Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg.' 2 Kor.7:10
Op dit moment zien wij in deze wereld dat licht en duisternis zich scherper gaan aftekenen.
Persoonlijk geloof ik dat de mens langzaam naar een keuze gedwongen wordt. Niet...

Steeds beter begin ik te begrijpen waarom ik steeds weer opnieuw werd getrokken naar het boek Openbaring. Als ik weer begon, kon ik niet stoppen. En na het hele boek weer te hebben gelezen, leek het soms alsof ik het nog minder begreep als daarvoor.
Wat een zaligheid zou het voor één van de profeten zijn geweest als zij...

Maak een gratis website.