Want mijn huis zal huis van gebed genoemd worden voor alle volken 

Jesaja 56:7

Wij zijn een wakkere huiskerk verbonden aan een regionaal en landelijk netwerk  van huisgemeenten

 1. Elke 2e, 3e , 4e zaterdag van de maand een (sabbat)viering: Woord, aanbidding en Lunch. 
 2. Elke eerste zaterdag van de maand een genezings- en bevrijdingsdienst
 3. Elke dinsdagavond Bijbelstudie/Bidstond (om en om) a.d.h.v. een overdenking 
 4. Elke donderdag evangelisatie in Tholen of Bergen op Zoom
 5. Regelmatig dopen wij mensen in de Oosterschelde door onderdompeling
 6. Eens in de 2 maanden een bijeenkomst van huiskerkleiders uit de regio Zeeland/West Brabant
 • De gemeente: De Gemeenschap van gelovigen in kleine groepen. Een plek waar voeding is, waar jij je geestelijke genadegaven en bediening mag ontdekken. Waar intimiteit, geborgenheid, zorg en veiligheid is. 
  En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. 2 T im.2:2
 • De genezings- en bevrijdingsdienst:  Een viering waar lofprijs en aanbidding centraal staan en waar wondertekenen geen doel op zichzelf zijn maar ons zullen navolgen, waar je toegerust wordt en je positie mag innemen. 
  Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. 1 Korinthe 4: 20
 • Een gebedshuis: Voor alle duidelijkheid: Dit is nog niet gerealiseerd. Wij zoeken mensen met ditzelfde verlangen. Een 24-7 gebedshuis wat regionaal gedragen wordt door de gemeenschap  Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Jesaja 56:7

'Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag.
Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,
want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.' Hebreeën 4: 8-10

'Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt....

Lees Genesis 33
Jakob(=hielenlichter) heeft net zijn gevecht met God gehad en een nieuwe naam ontvangen, Israël, strijder met God. In Pniël heeft hij het aangezicht van God gezien. Vanaf dat moment gaat hij mank aan zijn heup. Dit is noodzakelijk voor hem om vanaf dit moment door te leven in Gods tempo.