Jesaja 56:7

Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken 

Jesaja 56:7

Wij zijn een interkerkelijke huisgroep waar iedereen welkom is

Onze huisgroepen

De Gemeenschap van gelovigen in een kleine groep die groeit door het Bijbels principe van vermenigvuldiging. 2 Tim.2:2
Een plaats waar voeding is, waar jij je geestelijke genadegaven en bediening mag ontdekken.
Een plaats waar intimiteit, geborgenheid, zorg en veiligheid is door kleine groepen en discipelschap.
Er zijn meerdere huizen waar de gemeenschap plaats vind. Voor de één is het een huisgroep omdat hij/zij samenkomt in een kerk, voor de ander is dit een huisgemeente.
Steeds meer broeders en zusters 'leren hun huis open te stellen'. Elk huis heeft zijn eigen dynamiek. 

Motto: 'Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers' Psalm 127


Wekelijkse overdenking

In de vorige overdenking lazen we over de leer van Bileam. Een leer verbonden met ongehoorzaamheid aan God en Zijn aangesteld gezag, onreinheid door vermenging met heidenvolken en rebellie.
In één adem wordt in Openbaring 2 de leer van Bileam(Openbaring 2: 14) en die van de Nikolaïeten(vers 15) genoemd:
'Zo hebt u er ook die zich houden aan...

'Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen.' Judas 1: 11
Judas waarschuwt hier tegen dwaalleraars die binnensluipen.

Maak een gratis website.