Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken 

Jesaja 56:7

MELD JE AAN BIJ EEN HUISGEMEENTE OF START EEN HUISGEMEENTE VIA: 

Wij zijn een huisgemeente verbonden aan een netwerk  van huisgemeenten 

  • Dinsdagavond   lofprijs, Bijbelstudie, gebed
  • Donderdag 09.45 uur interkerkelijke gebedskring 
  • Donderdag evangelisatie, tevens 
  • Zaterdag  sabbat-viering 
  • Elke eerste zaterdag van de maand een viering
  • Eens in de 2 maanden een bijeenkomst van huisgroep-leiders uit de regio Zeeland/West Brabant

Wil je eens komen, neem dan contact op


In het kort: 

Onze gemeenschap
De Gemeenschap van gelovigen in een kleine groep die groeit door het Bijbels principe van vermenigvuldiging. 2 Tim.2:2
Een plaats waar voeding is, waar jij je geestelijke genadegaven en bediening mag ontdekken.
Een plaats waar intimiteit, geborgenheid, zorg en veiligheid is.
Er zijn meerdere huizen waar de gemeenschap plaats vind. Voor de één is het een huisgroep, voor de ander is dit een huiskerk.
Steeds meer broeders en zusters 'leren hun huis open te stellen'. Elk huis heeft zijn eigen dynamiek. Langzaam ontstaat een bouwwerk met nieuw leiderschap.
Er zijn inmiddels tal van mogelijkheden om als leider toegerust te worden.

Motto: 'Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers' Psalm 127


'Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag.
Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,
want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.' Hebreeën 4: 8-10

Maak een gratis website.