Elke eerste zaterdag van de maand 

Aanbiddingsdienst voor huisgroepen in Zeeland en Brabant

Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken 

Jesaja 56:7

Wij zijn een interkerkelijke huisgroep waar iedereen welkom is

Onze huisgroepen

De Gemeenschap van gelovigen in een kleine groep die groeit door het Bijbels principe van vermenigvuldiging. 2 Tim.2:2
Een plaats waar voeding is, waar jij je geestelijke genadegaven en bediening mag ontdekken.
Een plaats waar intimiteit, geborgenheid, zorg en veiligheid is door kleine groepen en discipelschap.
Er zijn meerdere huizen waar de gemeenschap plaats vind. Voor de één is het een huisgroep omdat hij/zij samenkomt in een kerk, voor de ander is dit een huisgemeente.
Steeds meer broeders en zusters 'leren hun huis open te stellen'. Elk huis heeft zijn eigen dynamiek. 

Motto: 'Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers' Psalm 127

Waarom is de kerk krachteloos, deel 5
Blinden zullen zien, geestelijke blindheid
Lees Handelingen 9: 10-22

Maak een gratis website.