Want mijn huis zal huis van gebed genoemd worden voor alle volken 

Jesaja 56:7


 1. Onze kleine gemeenschap is waarin wij geloven 
 2. Periodiek zijn er celebrations, lofprijs en aanbidding met christenen 'over kerkmuren heen'
 3. Wij geloven dat wondertekenen ons volgen
 4. Wij geloven in evangelisatie en nazorg door discipelschap
 5. Wij zijn een wakkere kerk verbonden aan een regionaal en landelijk netwerk  van huisgemeenten
 6. Wij geloven in de kracht van lofprijs en aanbidding
 7. Onze ambitie is een inter-kerkelijk 24-7 gebedshuis op Tholen
 • De gemeente: De Gemeenschap van gelovigen in kleine groepen. Een plek waar voeding is, waar jij je gaven mag ontdekken, waar intimiteit, geborgenheid, zorg en veiligheid is. 
  En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. 2 T im.2:2
 • De celebration:  Een viering waar lofprijs en aanbidding centraal staan en waar wondertekenen geen doel op zichzelf zijn maar ons zullen navolgen, waar je toegerust wordt en je positie mag innemen. 
  Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. 1 Korinthe 4: 20
 • Een gebedshuis: Een 24-7 gebedshuis wat regionaal gedragen wordt door de gemeenschap   
  Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Jesaja 56:7