Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken 

Jesaja 56:7

Wij zijn een huisgemeente verbonden aan een netwerk van huisgemeenten

Wil je eens komen, neem dan contact op

Onze gemeenschap

De Gemeenschap van gelovigen in een kleine groep die groeit door het Bijbels principe van vermenigvuldiging. 2 Tim.2:2
Een plaats waar voeding is, waar jij je geestelijke genadegaven en bediening mag ontdekken.
Een plaats waar intimiteit, geborgenheid, zorg en veiligheid is door kleine groepen en discipelschap.
Er zijn meerdere huizen waar de gemeenschap plaats vind. Voor de één is het een huisgroep, voor de ander is dit een huisgemeente.
Steeds meer broeders en zusters 'leren hun huis open te stellen'. Elk huis heeft zijn eigen dynamiek. Langzaam ontstaat een bouwwerk met nieuw leiderschap.

Motto: 'Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers' Psalm 127


Wekelijkse overdenking

Het is tijd geworden om een daadkrachtige keuze te maken. We kunnen niet meer doorleven zoals we hebben gedaan. God brengt alles terug tot de essentie van het leven.
Het woord essentie is afgeleid van het latijnse woord essentia. Esse betekent 'zijn', 'het wezen'. Essentieel is 'tot het diepste wezen van iets behorend'.
Als christen kunnen we stellen...

Maak een gratis website.