Eens in de maand 

Elke maand een aanbiddingsdienst

Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken 

Jesaja 56:7

Wij zijn een interkerkelijke beweging waar iedereen welkom is

Lezen: Jer.33:14-26Vorige week sprak ik over twee verbonden die God heeft gesloten. Een verbond van de wet, wat ook wel het aardse Jeruzalem wordt genoemd en het verbond van de Geest, wat het Hemelse Jeruzalem is. Gal.4:25-26. In de NBG-1951 wordt hier gesproken over twee 'bedelingen'.We kwamen in deze overdenking tot de ontdekking dat het nieuwe...


Op 14 december 1988 trouwde ik met Ingrid. Wat ik toen niet besefte, maar nu des te meer, is dat wij een verbond sloten waaraan God Zijn kracht en autoriteit verleent.
Een verbond is een verbond omdat het een afspraak is tussen beide partijen. Bij een verbond horen wederzijdse beloften, b.v. dat ik Ingrid trouw blijf totdat de dood ons scheidt....

okt 21

Selah

'Van de Korachieten. Een psalm. Een lied. Zijn stichting ligt op heilige bergen; de Here heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jakob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad Gods! sela Rahab en Babel vermeld Ik als degenen die Mij kennen; zie, Filistea en Tyrus met Ethiopiƫ: deze is daar geboren. Ja, van Sion wordt...

Maak een gratis website.